Imágenes de páginas
PDF
EPUB

quam basis Imarum, flagello articulum precedentem fere æquante. Manus lma parvula, oblonga, angusta, apicem angustiore. Manus 2da valida, lata, subrectangulata, apicem transversa, palmâ apicali, excavatâ, angulo infero acuto, digito mediocri. Pedes 3tii 4ti breves; 6ti 7mi subæqui, 5ti multo breviores, setis sparsis, articulo primo latiusculo.

Long. 3". - Hab. in Archipelagine “Sulu."

9. AMPHITOE PUCORUM. - Antennæ longiusculæ, 2dæ paulo brevi. ores, basi fere duplo longiore quam basis Imarum, flagello non longiore quam suus basis. Manus lma parva, apicem latior, obliqua ; 2da fere elliptica, marginibus arcuatis, digito duplo breviore quam manus. Pedes 4 sequentes non breviores, subæqui; 5ti breviores ; 6ti 7mi subæqui. Hab. in mari Atlantico inter Algas natantes.

* * Epimera quinta quartis vix angustiora. 10. AMPHITOE Tongensis. — Corpus compressum nudum, epimeris latis, 5tis magnis. Antennæ lmæ corpore breviores, articulo secundo longiore, flagello fere duplo longiore quam basis, fermè 40-articulato. Antennæ 2dæ paulo breviores, basi longiore quam basis lmarum, flagellum suum fere æquante, setis flagelli paris secundi longioribus. Manus lma parva, subelliptica, dorsum fere recta. Manus 2da oblonga, infra arcuata, hirsuta, supra rectiuscula, digito brevi, carpo infra producto sed non acuto. Pedes 6 postici valde inæqui, sensim in. crescentes.

Long. 6)". - Hab. apud oras insulæ " Tongatabu.”

11. AMPHITOE PEREGRINA. — Femina ? Corpus gracile, epimeris latiusculis, 5tis magnis, margine sparsim ciliato. Antennæ lmæ fermè dimidii corporis longitudine, articulo primo longiore, flagello duplo longiore quam basis, 12-articulatis, setis brevibus numerosis. Antennæ 2dæ fere dimidio breviores, basi longiore quam basis superiorum, flagello 6-articulato, subulato, paulo breviore quam basis. Manus Ima 2da subæquæ, parvulæ, oblongæ, infra arcuatæ, digito minuto. Pedes 3tii 4ti non breviores, subæqui ; 5ti 6ti 7mi non longi, sensim parce increscentes, setis minutis, articulo primo lato.

Long. 3)". Hab. inter Algas natantes maris alti prope “ Valpa.

[ocr errors]

12. AmphitOE BREVIPES. — Corpus compressum, epimeris latis, quintis maximis, subquadratis. Antennæ lmæ dimidio corporis paulo

longiores, articulo primo longiore, flagello plus duplo longiore quam basis, fere nudo. Antennæ 2dæ dimidium Imarum longitudinem parce superantes, basi longiore quam basis lmarum, flagello brevi (multo breviore quam basis), subulato, infra hirsuto. Manus Ima 2da femina subæquæ, parvulæ, breves, apicem rectè truncatæ et non latiores ; palma apicali, digito, minuto; 2da maris valida, subovata, dorsum rectiuscula, prope apicem internum unidentata, digito longo. Pedes 3tii 4ti subæqui ; 5ti 6ti 7mi breviusculi, sensim increscentes, articulo primo lato.

Microcheli, generi non vero, ut mihi videtur, femina A. brevipedis forsan pertinet. B. ANTENNE SUPERIORES BREVIORES. (Genus IPhimedia, Rathke.)

13. IPHIMEDIA SIMPLEX. - Corpus compressum, nudum, epimeris latis, quintis angustis. Antennæ 2dæ dimidii corporis longitudine, basi brevi, Aagello fere nudo, plus duplo longiore, articulis perbrevibus. Antennæ lmæ paulo breviores, basi vix breviore quam basis lmarum. Pedes toti breves : manus lma mediocris, angusto-ovata, apicem subacuta ; 2da (feminæ ?) minor, formam similis. Pedes 3tii 4ti subæqui, 2dis longiores; reliqui 6 subæqui, setis brevissimis, articulo primo latissimo, margine postico obsoletè serrulato.

Long. 4" - 5'". Hab. apud oras insulæ “ Hermite” Fuegiæ.

14. IPhimedia (ACANTHOSOMA, Owen) NODOSA. — Corpus crassiusculum, testâ subcalcareâ, fronte minutè rostratâ, abdomine dentatocarinato, segmentis corporis 4 anticis marginem integris, quinto sinuoso, sequentibus plus minus spinoso-dentatis aut acuto-nodosis segmentis quatuor ultimis exceptis; epimeris tribus anticis integris, obtusis, Atis latis, posticè 2-dentatis, tribus sequentibus angustis, posticè acutis. Articulus primus pedum posticorum grandis, subquadratus postice uni-dentatus, angulum posticum acutus. Antennæ 2dæ dimidio corporis breviores, nudæ; Imæ paulo breviores. Pedes nudi; 4 antici (feminæ ?) parvuli, manubus minutis subæquis ; 6 postici subæqui, articulo tertio triangulato, apice postico producto et acuto. Long. 4'".- Hab. apud oras insulæ “ Hermite " Fuegiæ.

Genus III. EDICERUS. (Kröyer.) Amphitoe pedes 4 anticos membraque buccalia affinis. Pedes septimi valde elongati, tenues, fere filiformes. Epimera mediocria. Epiceros Novi-ZEALANDIE. — Parvulus. Antennæ lmæ dimidio VOL. II.

28

corporis breviores, teretes, articulis oblongis ; 2dæ fere duplo longiores, flagello fermè 21-articulato, fere duplo longiore quam basis. Pedes 7mi corporis longitudine, extremitate styliformi, minutè pubescente : 4 antici inæqui, manubus ovatis, manu Imâ parvulâ, 2dâ validiusculâ, palmâ paulo excavatâ, digito sat longo. Pedes 3tii 4ti tenues, par. vuli; sequentes articulum primum angusti.

Long. 21". - Hab. in sinu “ Bay of Islands ” Novi-Zealandiæ.

Genus IV. ERICHTHONIUS? (M. Edwards.) Antennæ elongatæ. Pedes primi plus minusve cheliformes, secundi

valde cheliformes, digito biarticulato, pollice prominente. Epimera

sat angusta aut latiuscula. Cauda subsaltatoria. Erichthonii gressorii (caudâ non saltatoria), M. Edwardsio auctoritate,

et epimera carentes. Forsan genus hic descriptum Erichthonio discrepat et novum. Hoc credente, genus Pyctilus (a túKTIS, pugil) in manuscriptis auctore institutum est.

1. ERICHTHONIUS (Pyctilus?) MACRODACTYLUS. — Corpus gracilis, epimeris mediocribus, capite oblongo, margine frontis ophthalmico producto. Antennæ elongatæ ; 2dæ corpore breviores, articulis 3tio 4toque subæquis, longis, flagello paulo breviore quam basis, fermè 10-articulato, setis perbrevibus. Manus lma elliptica, 2-articulata, (articulo primo majore) digito brevi. Manus 2da validissima, paulo <forma, pollice prælongo, acuto, digito longiore quam manus, articulis duobus subæquis, utroque pollicis longitudinem æquante, apicem acuto, sparsim breviter hirsuto. Pedes 3tii 4ti subæqui ; 5ti breves, articulo primo posticè acutè producto; 6ti 7mi paulo inæqui, postici longiores.

Hab. in mari Indiæ Orientalis.

2. ErichthoNIUS (Pvctilus?) PUGNAX. — Antennarum basis Imarum flagello vix longior. Manus secunda validissima oblonga, marginibus antico posticoque fere parallelis, pollice brevi, bifurcato ; digito elongato, articulis duobus inæquis primo crassiore et longiore, intus parce eroso et sparsim hirsutiusculo, duplo longiore quam pollex.

Hab. in mari India Orientalis.

Familia III. COROPHIDÆ. Corpus plus minusve depressum, lineare, abdomine recto, articulos

normali, epimeris angustissimis vel obsoletis. Mandibule palpigeræ. Antenna pediformes. Animalia gressoria.

Genus I. COROPHIUM. Pedes secundi non subcheliformes digito nullo 2-articulato. Antenne

2dæ flagellis carentes.

COROPHIUM QUADRICEPS. — Caput quadratum. Abdomen posticè rotundatum. Pedes 4 antici similes, primis minoribus. Pedes 5ti 4tis breviores, articulo primo non setoso ; 7mi tenues, articulo primo setoso, setis longiusculis, plumosis. Antennæ (an adultæ ?) subæquæ; Imæ parce breviores, 7-articulatæ, articulo primo longiore ; 2dæ crassiusculæ, 7-articulatæ, quartam partem corporis longitudine vix superantes, articulo 3tio longiore, tribus ultimis parvulis subæquis.

Long. 1'".- Hab. in portu “ Rio de Janeiro.”

Genus II. CLYDONIA. (Dana.) Corpus elongatum, paulo depressum. Abdomen 6- 7-articulatum.

Antennæ quatuor; duæ elongatæ, styliformes, rectæ et rigidæ, articulo basali brevi, reliquâ parte longissimè subulatâ obsoletè mul. ti-articulatâ. Pedes tenues, 6 postici longè filiformes, quintis longissimis.

1. CLYDONIA GRACILIS. – Antennæ longæ fere corporis longitudine, subulatæ. Oculi parvi, lenticulis 9. Styli caudales tenues, Imi 3liique 2dis longiores, 3tiis ramum brevem acutum ad medium ferentibus. Pedes 5ti corpore non breviores, articulo primo longissimo infra minutè spinoso, apice spinoso-producto; 7mi 5tis plus dimidio breviores. Abdominis segmenta 3 antica latere acuta, angulo postico subtruncato.

Long. 3". - Hab. in mari Atlantico, lat. bor. 1o, long. occ. 18o. Lect. die 31 Oct., 1838.

2. CLYDONIA LONGIPES. —- C. gracili similis. Antennæ longæ fere corporis longitudine, subulatæ, parce crassiores. Pedes 7mi 5tis non dimidio breviores. Segmenta abdominis duo antica angulos posticos acuta et non truncata.

Long. 41-51".- Hab. in mari Pacifico, lat. aust. 18° 10', long. occ. 126o. — Lect. die 8 Aug., 1839.

Familia IV. ICILIDÆ.

Corpus valde compressum, latum, vix lineare, abdomine articulos por

mali, valde inflexo. Pedes plerumque latè expansi instar Aranei. Antennæ quatuor flagellis confectæ, non pediformes. Animalia gressoria.

Genus ICILIUS. Antenna elongatæ, secundæ longiores. Pedes non prehensiles, toti

vergiformes, apicem unguiculati. Styli caudales sex, furcati.

Icilius OVALIS. — Cephalothorax ellipticus, capite brevi latè triangu. lato, frontem lateraque obtuso. Oculi remotissimi. Segmentum thoracis primum angustius et brevissimum. Abdomen 7-articulatum, segmentis tribus anticis ad marginem posticum medianum acutis, seg. mento ultimo parvulo ovato. Antennæ subteretes: 2dæ corpore longiores, Aagello fere duplo longiore quam basis, tenuissimo: Imæ fere dimidio breviores, flagello non duplo longiore quam basis. Pedes 4 antici infra densè hirsuti; 6 postici inter sese similes ; 7mi 6tis valde longiores, tenues, fere nudi.

Long. 2". - Hab. in freto “ Balabac,” juxta Borneo.

Three hundred and twenty-eighth meeting.

February 13, 1850. — QUARTERLY MEETING. [This statute meeting was held in virtue of an adjournment from January 30th, on account of the accidental omission of the usual circular notice to the Fellows.]

The President in the chair.

Professor Guyot, from the committee on the resolutions in behalf of the establishment of a system of meteorological observations in the State of Massachusetts, reported in favor of their adoption. The report was accepted, and the resolutions adopted.

Professor Peirce, Professor Guyot, and Dr. H. I. Bowditch were appointed a committee to bring the subject to the consideration of the Legislature now in session.

The Librarian brought to the notice of the Academy a chart of the ancient mounds, or earth-works, at Marietta, by Winthrop Sargeant, addressed in the year 1788 to Governor Bowdoin, President of the Academy. The Librarian found

« AnteriorContinuar »