Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Herode pepehi na MOKUNA II. kamalii o Betelehema.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

akula lakou ia ia -hema i Iudaia nei, ea, ua palapalaia - kaula penei a, de e Betelehema ka da aole loa oe e waena o ko Iuda loko mai no ou em

kahi alii, napa kou kanaka i ka

kii malu aku o

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »