De Zee

Portada
J.F.V. Behrns, 1890

Dentro del libro

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 474 - Besluit houdende nadere vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen.
Página 142 - Barometerstanden en Winden in de Golf van Aden en den Indischen Oceaan bij Kaap Guardefui.
Página 212 - ... applying it to the ignited portion of a coal cargo have been proposed for our consideration. We consider, however, that although this gas might be useful by excluding atmospheric air (which is essential to support combustion), yet it will not, as water does, exert any very sensible cooling effect, which is a point of vital importance in the case of a mass of ignited coal. We are of opinion that water and steam are the only agents practically available for the purpose of extinguishing fire in...
Página 142 - Stroomingen en temperatuur aan de oppervlakte in de golf van Aden en den Indischen Oceaan bij kaap Guardafui.
Página 100 - ... oneindig beter op honderd plaatsen, niet te ver van elkander, eenvoudige waarnemingen te doen, dan op tien plaatsen hoogst volledige.
Página 141 - Kotterdam hadden het nog niet op zich durven nemen aan de herhaalde aansporingen gevolg te geven.
Página 100 - middelpunt opwerpen en haren kring, waaruit zij nog waar„nemingen verzamelt, zoover uitbreiden als hare krachten toelaten „om ze goed te bewerken en te verbreiden.

Información bibliográfica