Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

E L

inter Vazates ad Boream & lau£ios ad Earum,5. leis.

cis a condominio in occafim. Hinc populi adiaceate* Elufates di&i. ] - Ëlyma, canima Sophiano.urbs Macedoniae cpifopalis, in Epiriconfifiio & Elymiotarum finibus, iaChaonie regionis, quoque confinio, ab Aulone & Chimera ad 25. mill. paffusin ortum diftans. [Ellyma, feu Elymaea, urbs Macedoniæ, Elymiotarum caput, adcelydnum fluvium,im.4lbania meridiomali. Elyma quoque, urbs Siciliæ, in ora Boreali & occidua, cxcifà, à Scgefta 12. mill. pafI. ia fèptentrionem diftans, Panormüm versùs 3o. Palymite nunc locus, tefte Fazello, nominatur. Sic ab Elymo Troiano conditore diéta, eodem tempore quo Segefta ædificata. Elymmais, regio;& Elymaei populi Livio, pars Perfidis adoccafum,in Sufianae regionis confinio,inter finú Perficum ad meridiem,& Mcdiam ad Boream extenfà. Elymiotæ, populi Macedonig: quorum regio Placami, tcfte Caftaldo, nominatur. [Elymiote populi fuere Macedomie versùs occafum & mare .4driatjcum,prope Taulantios. ibi nunc pars au$iralis .4lbaniæ propriæ. Eorum primaria erat Elyma

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Serif, Call.

tacit

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

| Calmaria Suecig, Calmar.

Camboia Indiæ citerioris, Cambaia. ]
Cantanum, olim Cattigara, Sinarum, [cantan.]
Carmana Carmanig, (Cberman.)
(cartagenanova Hifpaniae nove, Cartagemanueva.
Cartago mova Hifpanis, Cartagena.)
Catiganum Indiae cit.[Chatigam.]
(Ceftria J£nglie, Chefter. t
Colomia Germamie, Cologne. ;
comflantinopolis Thracię,TConftantinople. Arf*
Damafcus Coelefyriæ, (Damas.) - ',
Dantifcum Pruffiæ. (Dantzick)
[Deppa Gallie, Dieppe.
Dominicopolis J4mericg, S. Domingho.
Dublimium Hibernie, Dublin.
Dumquerca Galliæ, Dunquerque.
Edimburgum Scotie, Edimbourg.)
Elbinga Pruffig, (Elbing. )
(Embda Germanig, Embden. )
Epidaurus Dalmatiæ, (Ragufe.) -
Effedon Scythiæ, (Chialis.)
Francphordia Franconie, (Francfortfür le Maim. 3
(Gades Hifpamie , Cadis.
Gedanum Poloniae. Vide Damtifcum.)
Genna Liguriae,( Genes.)
( Glucfladium Hol/atiæ, Gluckftaldt.
Goa Imdiæ citerioris, Goa.)
Gripfvvaldum Pomeraniae, (Gripfualdt.) -
X

[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

e- at, nibus anno 4o. à capta Troia condita, cuius Templü ' Dianæ facrum anno ab urbe condita 385. incenfum . eft, quo die Alexandci Magnus natus eft, ab Heroftrato, ut hoc facinore famam fibi compararet, Strabone lib. 14. au£tore, olim clariffima, & conventus juridicus Ioniæ ac Lydiæ, nunc vilis cffeéta, inter Smyrnam ab Boream & Miletum ad meridiem 3o. mill. paff.cir citcr diftans. Hinc Ephefius,& nomcn gentis. De hac Lucanus libro 8. ' Ipfè per Icariæ fcopulos, Ephesámque relinquens Et placidi Colophona maris. Ephefios notis quibuflam magicis fèu litterés ufos, eifdem quibus Croefus uius eft, quòd vellent folitos confequi , tradit Euftathius. Vnde adagium natum apud Diogenianum, Ephefiae litterg, dc iis qui mira fe1icitate gaudcnt, quæcunque optant confequentes.Hic tcmplum Dianae fuit toto orbe celeberrimum. _.- [Epbefus, Efefo, Gallis Ephefè, adhuc urbs JAfiae minoris, in Ionia, in ora littorali maris Aegæi &* finus Ionij versus oflia Cayflri fluvii. Portugaudet commodo &- arce munita. 25. milliaribus diftat â Samo infula in ortum, 2o ai Colophonte in meridiem, & 4o. à Smirna in au$trutn ; fubeftque numc donimio Turcarum. Ibi celebratum fuit

Concilium gênerale tertium anno 43 1. fub S.Celeftino pri

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

E P

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »