Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Macræ oftia adortum, inter Galliam Narbonenfem & Strab. Hctruriam füpra 2oo. mill. paff. extcnfà, cuius caput 6* ** eft Genua , inter montem Apenninum & mare Ligufticum perftriéta: mediterranea vcrò, Galliae Cifalping non modica portio, inter Apcnninum montem ad meridiem & ortum, Alpcs maritimas & Cottias ad occafum, Pabumque fluvium ad Boream & ortum comprehenfà, in qua Mons Ferratus Ducatus, magna , ars Principatus Pcdemontani, parsque Ducatus Me?iolancnfis continentur. Populi Ligurcs apud omnes. Virgiliuslib. 2. Georgicorum. JAffuetumque malo Ligurem, Vol/cofjue verutos. Sub Liguria etiam Infübi iam complc&untur fcripto-. res , uti Antoninus Auguftus in Itinerario, Paulus Diaconus in libro de geftis Longobardorú,& alii.Vnde Mediolanum, quòdeft caput Infubrum, ab eis in Liguria collocatur. Urbes Liguriæ huius temporis: Alba Pompeia,J4lba, [in Monte Ferrato.) Albingaunum,-Albenga, [in ditionc Genucnfi.] Alexandria Staticllorum, .4leffandria della paglia, (in Ducatu Mediolanenfi. ] Albintemelium.Vide Vintimilium, Aquæ Statiellæ,.4cqui, [in Monte Ferrato.) Afta, JMiij, [in Pcdemontio.) Bobium, Bobio, (in Ducatu Mediolanenfi. J Cafale, olim Scdula, Cafal diS. Vafò,(in Monte Ferrato Dertona, Tortona,( in Ducatu Medio'anenfi. Foffanum, Foffano, [in Pedemontio.] Genua, Geno$a, (in ditione Genucnfi.). . Mons Vici,& Mons Rcgalis. Momdoyi [in Pedemontio Naulum, Noli, [inditionc Genuenfi,) Prunatum, Brugmeto, (in ditionc Geruenfi.] Savona, Savona, [ in ditione Genuenfi.] Vintimilium, olim Albintimilium, vel Albintemeliú, Vmtimilia, (in ditione Genuenfi.) Ligurnusportus,Liburnus aliis, Labro Ciceroni, Li- cat., vorno,oppidum cum arce firmiffima, & portu Hetrurig Ant-, inter Pifàs 13. & Vada Volatcrrana adortum 2o, mill. paff. aboftiò Arni fluvii fùpra fo. in ortum. ' [Ligurmus portus, Ligournc Gallis, urbs efl nova_. fed culta & probè munita, im agro TPifano, fub dominio nuagni Ducis Hetrurig. Emporium e$t celeberrimum illius traäus, cum triplici arce, crefcitque in dies,&^ fedet im planitie, intra paludes, & prope Montem Nigrum. 65. milliaribus di$tat à Florentia in occafi.m.] Ligurum montes, Monti della Lumigiama, tcftc Lean- z;.,. dro, Liguria enim apud Livium,Trogum,Semproniü, & aliospoft Macrâ,Arnü ufquc fluvium extendcbatur. Ligufticæ Alpes, Montagma di Tenda,tcfte PingQnio, Liv. cædem fùnt maritimis apud Ptolemæum, intcr Nicæå & Taurinos extenfae. . Liguflicú mare, Mar Leone,& Mardi Genova, inter Plin. Gallicum ad occafum & Tyrrhenù adortum, Liguriâ rcgioné allucns, Ligufticus finus à Floro. Malè à Nigro à Öaditano freto ufque adSiculum extendi fcribitur. [Ligu$ticum marc, mer dc Genes, longe diflat â Mari Leoninò in ortum; cum mare Leonimum, vulgò Golfe de ILyon, fit inter Trovinciam &- Cataloniam.] Liláâ, Lellem cx tabulis reccntibus,oppidum Achaiae £li* in Doride regione, apud fontes Cephifi fluvii. De quo ““ Statiuslibro 7. Thebaidos: _ Coryciumque nemus,propellentemque Lilæam Cephif gláciale caput. [ iilérium, Lilers,oppidum mumitum Belgii, imJMrtefia provincia,fub domimio Francorum pace ad Pyrengos.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »