Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

mum, ad Luppiam fluvium. J4 fèptentrione terminatur
ditione Monaíterienfi , ab ortu Ducatu Weftphaliæ, à me-
ridie c%* ab occidente Montemfi Ducatu.]
[Marchia, Marck, cafirum Germaniae. in Marchia
provincia, unde regioni momen , ad Luppiam fluvium ,
ó* prope Hamum oppidum , medium ferè inter Luppiant
oppidum ad ortum &:Tremoniam ad occafum, 5. leucis
diffams, in Wefiphalia. ] -
[Marehia J£ncomitana, que Piceni maxima pars la
Marca d'Ancona, provincia èfèampla ditionis Pontifi-
cie. Terminatur âfèptemtrione mari.Adriatico , ab o-
riente Ducatu Urbinatemfi, ab occidente JAprutio ulte-
riori, â quo fèparatur Truento fluvio, & á meridie di-
viditur , ab Umbria monte J4pemmiuo. Eius urbs præci-
pua eft J4ncoma , provinciæ caput.]
[ Marchiæ.4mcomitamæ urbes præcipu£:
Æfis 3, Iefi. -
Janeona, Ancona •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Fran

[graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

francofurtum ad Oderam , Francfort für 1'Oder , Gardelebia, Gardelcben . Havelberga , Havelberg. Lapfperga , Landfpcrg. Eubufia , Lubus. xapinum, Rapin, Ratzenovia , Ratzenovw spaiidavia, Spandavv. Stemdelt ,Stendcl. * 7Tangermumda , Tangermund.) (Marchia Tarvifima, la Marcâ Trevigiana, provincia eft ampla Italiæ fub dominio Reipublicæ Venetæ, aliâs ampiior, numic autem continet territoria Tarvifinum, Cadorimum , Bellanenfe , & Feltrimum , inter provinciam , Foro- }ulii ad 0rtum & territoria Vicentinum &• Tridentimum ad occafum. Eius primaria urbs eft Tarvifium.] [Marchiofimni populi Scamdiæ fuere, versùs Rubeam promontorium , ubi nunc Lappo/ia Norvvegica fèu Prgfe£turæ Wardhufa , im parte Borealiori Norvegie , &traétus Finmarchia.) - Mlarcia, & Marciana colonia, Marchema Clufio & aliis, oppidum Hifpanie Bæticæ, in Vandalia, clarum, inter Hifpalim 8. & Vrfònem 4. leucis, ab Aftigi 6. in Notolibycum. Marciana caftra Ammiano, Marburg flazio, oppiάum Pannonie fuperioris, in Stiria, ìd Saum fluvium, à Paetovio 4. leucis in occafum, inter Ccleiam 8. & Græcium in Boream 6. - Marcium , mons Latii , circa Lanuvium, aburbe Roma 2oo. ftadiis, tefte Diodoro.

Marcius faltus, Liguriæ, in Hetruriæ confinio , a

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Pret, ' Dioni

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

&- nare fìmpliciter vocatur in ftcris paginis : hoe maye Latini Graecique fcriptores vocant mare Interius , & mare Mediter rameum , quod Europam , JAjiam , &*.»4fricam interluit. ] 5pi;,.. Marc Mediterrancum, ab Oceano freto Herculeo <* al., diftinétum, in plura divifum , & à terris quas allui nominatum : - , [ Afare mediterraneum , la mer Mediterranee Gallis, mare mediterraneo Italis , iuter Europam , J4fiam , ©* JAfricam extemditur, inter Syriam ad ortum, c*fretum Hérculeum adoccafiim, & á variis variè dividitùr. Eius partes prgcipue munc funt mare Ægeum, mare Tyrrhenum, mare J4driaticum, mare Iomium, finus Leonimus , fibus J£ttalicus , c* mare.Africum.] ( Mare Mexicamum, merde Mexique, pars maris

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ftot.

2rret,

strab.

grwl.

$pt»!.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »