Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

de remcd. amoris. An,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

cx Parnaffo monte in Cephifum Iabitur, tefte Strabo- |

ne, & oves iuxta illum pafcentes nigras facit, tefte , Plinio, qui circa folftitium aeftivum crefcit, ut Nilus, & ab exordio navigabiliscft. 6. Phthiotidis Herodoto & I.ivio apud Heracleam Trachiniam fluens, &à Dyra fluvio 2o. ftadiis diftans. 7. Arcadiæ Straboni » per Achaiam fluens, & Olenum urbem alluens, Mellas Virgil. lib. 4. Georg. - Taftores, &- curva legunt prope flumina Melle, Eft& Melas fluvius Lyciæ, ubi Latona incolas in ranas convertit, tefte Probo , & in Mygdonia regione Macedonig , & in Sicilia prope Himcrám locus, tefte Ovidio, cum ait, Sacratumque Melam , pafcua læta boumt. [ Melcomami, Dalmatiae populi, tefte Tlinio. ] caf. Melde,- Meldi Plinio, populi & urbs Galliæ Bclgi3Ptol. cae. Mealux ; epiféopalis É Archiepifcopo Senonen{i, ad matronam fluvium , inter Parifios ad occa{ùm 1o. & Rhcmosadortum 2o. leucis; à Senonibus toti•. - - dcm in Boream. Melda quoque in numero fingulari ufitatur, ut libro 4. Itinerarii; Hoc ubi tempus erat, primo mos vefpereMelda Excipit, hinc virides qua Matrona proluit herbas. [Melde, populi Galliæ Lugdunenfis, quorum urbs Iatinum , fèu Meldæ munc, meaux, ex præcipuis c$t Briæ prov. &• epifc. fub Arch. Tarificnfis, cum antea . fubeffet Arch. Senonenfi; eftque elegans & culta, 8. leuZisâ Sylvametfo im ortum.) (Meldita, JAfricæ propriæ oppidum, tefte T;ol.] [ Meu!;ula, meldola, oppidulum Italiæ, in ditione ; <p6iitificia, & in Romandiola provincia, in confihio Hetruriæ, ad Baedefim amnem , fub aomimio utili Principis APamfilii, Io. mill. a Foro Livii di(tans in auftrum.] Meleagrea, urbs Aetoliæ, quæ & Calydpn. Vide ibi: Sic diéta à Meleagro, qui in ea imperavit. ( Melcmda, urbs Indiæ intra Gangem Ptolemeo. Imterpretes Meleynda habent.] [Melerus lacus, Meler zèe, imdigemis, lac Mcler Gallis, lacus Suecie amplus imter Vplandiam ad Boream & Sudermanniam ad auftrum, ab ortu im occafum extenfus per 6o. mill. paff. Ei adiacent urbes Holm a , Telga , Stregna , J4rboga , & Torfilia ; & in mare Balticum fe exonerat.] Meles, qui & Melas Solino, fluvius Ioniæ, Smirnæ urbis moenia alluens, à qua nunc nomcn habet. Hic Meletis in genitivo facit. i Melcfc, Meliffa, tefte Barrio, oppid. magne Grg

[ocr errors]
[ocr errors]

* fuit ad bibendum exercitui Xerxis, tefte Herodoto, |

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

i im Imdia oriemtali. Dicitur & aliter civitas S. Thomae ,,

[ocr errors]
[ocr errors]

lius Maliapur; eftque im regione Coromwamdelis , in ora fimus Gangetici, ) Melibocus mons, Hardtfvvaldt , tefte Pirchayme- Ptot. ro, Brockersbergh Pcucero, aliis Vogelsberg, monsGcr- 7 manie, qui in Thuringie a Franconig confinia adortum Vifurgis fluvii ftatuitur. • [Melibocus, nons Cherufcorum, nunc in pa* te auftrali Ducatus Brunfwicenfis, in traéîu Grubenhagenfi, im

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Xenop

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

lonicam, 3o. mill. pafI. Amphipolim versùsdiftans.
[Mellum, Melli, regnum J4fricæ, in Nigritia regiome
ubi Niger fluuius im plura lrachia fcinditur. Habet ad .
ortum regnum Mandingæ &* Maleguetam, ad occafum_»
autem Oceanum.Atlamticum.]
Melnicum, Melnik, oppidum Germanie, im Bohemia,
4d-Albim fluvium, ubi recipit Muldam 4. milliaribus
Germanicis infra Tragâ im Borea*m Leitomerium versùs.

Melocabus, Coburg, tefte Villanovano, urbsGer-
maniæ, in Franconia non obfcura, à Bamberga 6. leu-
cis in Boream, proxima Thuringiæ finibus Duci, pro-
prio paret. De qua urbe in libro4. Itinerarii :

Longius evetii Coburgi vidimus arcem.

Illufirem, atque arcifubietiam intravimus urbem. [Melocabus, j; Chattorum, munc Coburg creditur, urbs culta, ad amnem Krempen. 4lias Duces habuit proprios, munc fubeft Dominio Ducis Saxoniæ....Altemburgenfis. -4rcem habet elegantem, &- 8. leucis diflat aSmalcalda im Eurum. )

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

n 3 tur:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »