Imágenes de páginas
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

* 8o ' _ _ __. S. O . „ Jatque Solinedio terrarum fine locati ; . _. — commagema,dehinc regio, Syrigque fequuntur. . Soli, solusStraboni, solea nunc urbs olim (nunc pagus) Cypri in oraScptentrionali, inter Arfinoemadoccafüm & Crommion promontorium ad ortum, metallifera, Jam* Solicinium,solms tefte Heroldo, oppidum Germaniae, T* in Haffia inter Martisburgum urbem 3. & Maguntiam inter occafum I o.lcucis. Sed Lazio eft Bretten,oppidum sueviæ, apud Heydelbegam 4. leucis in mcridiem, Phorcenam verfus 2. a Bruxella media intcr illud& Heidelbergam 2. [Soliciminium, oppidum Germamie hodie, tefte Philippo �luverio,eft Sultz,oppidum|ad Nicrum fluvium,in Ducatu Virtembergico 5,mill. Germamicis â fontibus: Danubii in , Boream, Tubingbm perfus 4. ] [Solimariaca, Leucorum oppidum im Gallia Belgica , ad AMofam iiupium,munc forfam Bourmont, oppidulum Lothaingig, in Barenfi Ducatu &- im Baffiniaco tra£iuJ, in ipfo limite Campanig,36.mill.paff.diftans 4 Tulloim auftrum.Aendematunum verfus 28.] (Solimmia,Aeggi maris infula, tcfle Plinio.] [3olinates,populi fuere Italigjm Umbria,tefie ?linio.] Soliscolumna,rupcs Alpium fummarum,cx qua Rho

j. danusflgyius manat; £ Solis fons. qui & Hammonis fons fons Valerio Maxi

[ocr errors]

surip.

-
-
-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

luntini,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

paff. Crenioriam verfùs in meridiem 3o. inter Cremam |

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bro 2. Incerti3udæa Dei, mollefque sophene. sophitis, vel sopiti, regio Indiæ trans Acefinen fluvium, ubi fàles eruuntur, quitoti Indig fufficiebant, tefte strabone , & inde Alexander magnus canes multos acCeDlt §£honia, infüla maris Aegæi parva ante Magnefi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

jacente cum caenobio, in ditione Pontificia & in provincia , Tatrimonij s. 'Petri. Vocatur a quibufdam recentioribus moms s.Oedifli. Sora&es item mons eft Galatig.in quoeriphium,ideft rutafylveftris, nafcitur tefte Diofcoride. [Söratovia, Soratof.urbs regni.Aftracani. im Mofcovia J4fiatica, ad Polgam fluvium & media ferè inter Cazawum» ad Boream & J4ftracanum ad meridiem[Sorava, Soravv, urbs Germaniæ, Lufitif iwferioris caput, aliter zdiarum diäa,fubdaminio Eleâoris Saxoniæ . Ef? in ip/o limite Silefig,vix 2. mill. Germanicis a Sagano in circiumj& 5.a croffa immeridiem. Pluries capta &recepta fuit ultimo bello Germawico-J Sorbiodunum, Old Sarisbury, & Latinorecenti vetus Sarisberia,urbs AlbioniscpifcQpalis, in Wiltonia regione A* , inter Wintoniam adortum §. & aer;;S'. 3

(Sora&te hodie dicitur Montes. Orefte ab oppido' aiag. •*

[graphic]
« AnteriorContinuar »