Imágenes de páginas
PDF

- G de Melir.de, .Afperkm mare, Barbaricus fimus, Mare JAzani.m, Troglor'iticus fimus , mare adortum Aethiopie di Meffi, 3affius finus Cariæ (le Mexico, Mexicanus finus 4mericæ [di Milaffb, Jaffius finus Cariæ di Modon, .Afingus finus Peloponnefi di Montanea Sinus Nicopolitanus Bithynie di §£* Santo , Strimonicus ,Singiticus finus MaceOn! [de Éovis , Carcinites finus Tartariæ minoris [di Namquin, finus NanchinenfisSimarum di Napoli, Crater, finus Puteolanus , Cnmamus, Baia. mus finus Carnpaniae (Meapolitamus aliis di Napoli di Romania, Simu*.4rgolicus , finus Peloponnefi [de Naremza, Naronenfis finus Dalmatiæ di Ncgropönte, Euboicum mare, Euboicusfinus, Oe. tæus fimus mare inter Euboeam & Bceotiam di Nicomedia, J4jiacemus finus Bithyniæ di Nigropoli, Carcimites finusTaurofcythiae [di orifiagni, Arboreus finus Sardinig [di Talermo, Panormitanusfinus Sicilig [di Talma , finus Sulcitanus Sardiniæ ôi Palo Syrtis maior finus Africe [de Pamama , finus Panamae J{mericæ meridionalis (de Taria, Pariæ finus.{merice meridionalis di Patras, Corinthiacus fimus , finus Peloponnefi (de Pegu;c* de Martavam, Sabaracus finus Indig diPerfia, Simus TPerficus in Afia [de Piombino, Plombini finus Hetrurie de Policaftro , Sinus Talaus, Sapricus finus Calabrig [de Polimeure, finus Nicopolitanus fimus imJìa 10r; di Pozzuolo, Baianus , Tuteolanus, finus Campaniæ Italicæ di Ramo vel Rampa, Toronaicus fimus Macedoniæ [de Rapallo, Rapalli finus Liguriæ di Rhode , Urias finus Calabriæ (de Rigefeude Livonie, Clilipenus finus maris Baltici &• Rigemfis. diSachalat, Sachalites finus Arabiae di Sagora, Thymiacus finus Thracig (de Sale, Emporicus Mauritgm.g Tingitane diSalerno, T'ftamus fimus, finus Lucanie [de Salinas , finus Salinarum novæ Hißanig diSalonichi, Thermæus finus Maccdonig [di S.Croce, S.9rucis finus in ora Dalmafie

[ocr errors]

DiS.Eufemia, finus Hipponiates, Terineus , Napiti-
mu*, Ltmeticus, Vibonenfis finus Calabriæ
di S.Fiorenzo, Cafalus finusCorficae, (S.Florentijß.
111, S. -
de S.Laurent , finus Laurentii nove Francia
[de S.Miguel, finus S.Michaelis.Americe
di S.Nicola, J4mphimalis finus Cretæ
diS. Pietro, jaffius, vel fafius finus Cariæ. Ceramj.
cus aliis
(de S. Thomas, Hefperius finus JAfrice
de Saudra. Madfùmites finus Arabig
diSavola, Sarabacus finus IndiguJtérioris
della Scalea. Vide Golfo di Pólicaftro
di Sclla Emporicus finus Mauritanig Tingitanae
diSettalia, .4ttalicus finus Pamphyliæ
de Siam, Perimulicusfinus Indie ulterioris
[de Sidra, Syrtis magna im ora Cyrenaicg
deSiponto , Urias finus maris JAdriatici
(di Sitia, Sitie finus , Cretg -
[de Smirne, Mare Æolium pars Æggi, & Smyrnæus
finus im ora AEolidis
di Solocho, Syrtis maior finus Africæ
di Soltania, Cyclaminus finus Bithynie
gellaSpezzia, Lumæ portus, finus Ligufie
3$$a • ÉÉ long£ finus Crete
diSquillaci , $cylleticus, Scyllacius finus mag.Gr£ci
;;;;;;********trasscssi-

\ 36 1 diStora. Vide Golfo &ii Efhora di Suda, .../imphimals {inus Crctae di Suez, Heroopolites finus pars aerabici diSufaco , Cerceticus finusSarmatiæ di Taranto, Tarentinus fìnus . rj)arinus fi..us Italiæ di Tenefè, Sirbonis locus Paigtting [di Terramova, Terrgnovæ fihus Sardinie di Triefle , Tergeftinus fidus [itriæ [de Tunis » Tunctanus finus feu Carthaginenfis J4frica propriæ [di Valenza, Sucronenfis finus Hifpanie (della Valona, Onæus/inus.Albanig di Venetia, Hadriaticum mare,-idria, finus Hadriaticus, m.ire Venetum [de Vénezuela , finus Venezuelae 4merice merid. di Ulonata, $imus Chelonates finus Peloponnefi di Vollo, Pagaficus, 3vlciacus finus Theffaliæ del Volo Maliacus fìnus Theflaliæ [de Uraba , finus Urabg.Americg meridionalis de las Ycguas, Gaditamus fimus, JMtlanticus ,finus Occani Occidentalis, [fimus Hquarum di Zeilan, J4 palites finus Æthiopiæ di Zeilan vel Ceylon,finus Qrgalicus,J4rgaricus indig di Ziton, Maliacus fiaus , finusTheflali£, aliis6etæ : us [ Euboicus aliis diZonchio. Vide Golfo della guardia [de Zonchio, Cypariffius finus Peloponneß [Gollemberg , J4f&iburgus moms Polonie [Golnovv , Colnovia urbs Germaniæ Golo. Tuola fluvius Corficæ Golumba£z . Vide Galumbatz la Šr, , Nivaria unacx iniulis Fortunatis, [Thcode <1I11S (Gomere, Gomera infula JAfricae Gonfi, Gomphi oppidum Thæffalie [Gonga, Gannum & Hanos urbs Thracie Goniga, Gommi, Gomos oppidum Mucedóniæ Gorante, JAmdriace oppidum Lyciæ GorcK, Gorfio oppidum Hungariæ Gordan . Vide Cap dc Cordan ln Gorgona, Gorgom, Urgo, infüla maris Tyrrhcni [Gorgonzola, Argentia vicus Infubrie [Gorgonioia Gori;ia , Noreia urbs Foroiulii, aliis Julium Caymicum, [Goritia aliis Goriza, /41mtimea urbs Arcadiæ [Gorkum , Gorichemum urbs Hollandie [Gorlitz, Gorlitium urbs Germanie $ormonceßer, Durolipons oppidum Angliæ Gornay. Vidc Gournay Goro, Sagis portus apud Oftium Padi Gortyn, Gortyna urbs Creta evcrfà Gorza & Gorza Pafàri, Horaynia oppidum Macedoniæ Goslar, Goslaria urbs Saxoniæ Gofporto. Vide Goyporto [Gofiimim , Goftinia urbs Tolomie Gotham » Egates, Ægathes infula maris Africani Gothardsbcrg: vidula, Summe JAlpes montcs Helvetio. Tum Gothen, Gotha urbs Thuringiæ Gotlandt, Gothia, Gothfcandia regioScandinavig, ubi Guia populi Gottingen , Munitium, Tuliphurdum urbs Dulgibiorum Dulgummiorum populorum Gcrmaniæ Gotz , Hierofòlyma urbs Palaeftinæ, aliis Emmaus Gotyini, Hephffiias oppidum Lemni infulae Governlo, JMcroventum pagus Agri Mautuani Goulfe. Vide Go!fo Gournay , Gormacum oppidum Picardie [Gouruay, Gormacum oppfdiim Normamie Gourohs, Iberia provincia Afiae ` Govvy. Vide Gvvy Gozano, Gaudiani;m, pagus Infùbriæ Gozi, Thera infula juxta Cretam il Gozo , Gaulos infula apud Melitam

[ocr errors]
[ocr errors]

--- - -

[ocr errors]

362. ... G . . Gozpotto, Suriga oppidum Mauritaniae Graçhova, Burnum oppidum Liburniae Gradich, Ulpia Trajâna, Zarmigetbafa pagus Tranfyl vaniae Gradifcha, Gratiana oppidum Sclavonie Grado, Gradus infüla & urbs Forojulii Græciaria , JAchill, a infula Sarmatiæ Europc£ laGrafignana, Cafrcmiana regio Hetruriæ (G) af&ùjt Mansfeld, Mansfeldicnfis Comitatus, in Saxtum/4 Graial, Gracuris locus Hifpaniæ Tarraconenfis Graitz. Vide Gratz Grambufia , C ambufà infüla Cilicig Gran, Gramua , Strigonium fluvius & urbs Hungarig , ubi Gramni populi Grama, factum fluvius Liguriae Granada,regio Hifpanig, pars Andaluziæ, Gramatemfe regnum aliis; &granatum Illiberis urbs ejus regionis Gjgnari de Giofefo, Pyramides AEgypti Granchcftcr , Camboricum oppidum Anglie [Grandmomt, Gerardi mons oppidum Belgii [Grandmont, Grandimontium cænobium Gallie Granea. Echedo us fluvius Macedoniae [Granico, Granicus fluvius Thrygig (Cramfon , Granfonium oppidum Helvetiorum Granubrigde, Gramta oppidum Anglig (Gramville, Magnavilla oppidum Normammis Granviller, Bratufpantium pagus Picardiæ. Granzebain, Grampius mons Scotis Graro, Mafla mons Æthiopiae Qras de Paflon , Maffalioticum, oftium Rhodani fluvJ 1 Graffe , Graffa » Grimmicum , Crinnicenfis urbs , urbs Provinciae Gratiola, cerne infüla maris Atlantici [Gratiofa aliis Grattepance Brattffantium pagus Picardiæ Gratti. Crathis fluvius Galabriæ Grarz, Graiacum, Grgcium, Savaria urbs Stiriae [Graudentz, Gaudcntium oppidum Tolomi; Grave, Carvi, oppidum Geldrig [Grawe, Gravia ùrùs Belgii in Brabantia (Gravelines &• Gravelinghem Gravelina arx Flamdriæ Graveiinga, Geffvriac;m oppidum Flandriae [Graviffide, Gravcfinda oopidum.Angli; Gravina, Gravima urbs Apuli; Gravis , J4ddua mons Rhætig, unde Addua fluit Qravvpundtner vcl Gravvpundtner, Camini, Rögti populi £uropae [Gray , Grgum urbs Comitatus Burgumdie G;ebcgin , itbome arx Peloponnefi Grebigni , Mycenæ oppidum Peloponnefi Grce. Vide Capo di Griego Grela, Galeagra locus Sicili; [Gremade, Granata urbs Hifpanie [Gremade, Granata oppidum Aquitanie . [Gremade, Granata infula J4meric£ Grenoble, JMcufi,Grammopolis,Gralianopolis urbs Delphinatus [Cularo aliis] Cretones. Vide Rio Gretones. Grevenos, Cfonius vel Cronium mons Peloponncfi Griechifch Weiffenburg, Taurumwm urbs Vngarig Griefhagen, Viritium oppidum Pomeraniæ (Grim, Grima oppidum Germaniæ Grin, Grinncs populi & oppidum Hollandiæ Grine , Clazomenae oppidum Jonig τ}rintzenberg, Guntia oppidum Suevig Gyau, Viritium urbs Pomeranig , [Giripfwyaldiae aI11S Crifano, Ctemenae oppidum Macedoniae Grifo, colone oppidum Peloponnefi oi√, Canini, Rögti , populi Europe, [ drifones , aI11S 3? • Vide Grotte Grobming • Gabrumagum oppidum Auftri {Grodno. Grodna Έ£Ä - iftrig

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

e.

rocningen, Groeninga, Pbilæum, urbs Frifie occidentalis Grocningerdiep, Vidrus fluvius Frifae [Groll, Grolla urbs Belgii Grona, Cremone oppidum Sclavonig [Gronelurg, Groneburgum feu Tavaftia urbs Suecie [Gromelandt, Gronelandia,feu Regio viridis, pars terrt J{r&ticg Groppoli, Grumentum urbs Lucaniæ excifà Grofl S Bernhartsberg, Pamim -4lpes Iinter Italiam & Sabaudiam Großea, Istropolis urbs Myfiae inferioris Groffeehana, Tirtfcum oppidum Valacchig. Groffeto, Rofetum urbs Hetruriae Groffo, Ticarius fluvius Corfice Groffvverder, Latris infüla Pruffie adoftium Viftul; : [Gro[] Vertier, fèule grand Brenner, Pyrenæus mons. pars J4lpium Tridentimarum (GrotKav » , GrotKia urbs Germani? Grotta delli Cani , Spiracula locus prope Baias Ferrata, Crypta Ferrata coenobium & Tufcolanum , villa Latii à Mare. Vide la Grotte $ Napoli, Crypta Neapolitana, fpccus iuxta Neapo1 m RoMa, Rubra fàxa locus prope Romam di S.Nicola, Latomiæ locus Siciliae apudSyracufàs dclla Sibilla,Antrum Sibyllg, Sacellum Sibyllae fpclunca Campanig Grottaria , Caftrum Minervg, cryptaaurea, cripteria, oppidum Calabrig la Grotte, Cupra marina pagus Anconitanus [Grubemagem, Grubenhaga oppidum Germanie Gruningen . Vide Groeningen Grutte, Herbeffus Qppidum Sicilie dirutum Guadaios, Salfum fluvius Andaluziae Guadalaiara Caracca J4rriaca urbs Caftellæ novae (Guadalaiara , Guadalaxara oppidum Hifpanie [Guadalaiara, Guadalaxara provincia Americg [Guadalaiara, Guadalaxara urbs Americæ Guadalaviar, Duruas, Turta fluvius Valentiæ Guadalcanal,Corticata Qppid.Andaluziæ, Sifapone aliis Guadalentin, Chryfius fluvius Hifpanig, Tercbs aliis Guadalete , Lethes fluvius Andaluziæ [Guadaloupe, Guadalupiac* Aqug Lupig infula Amcricg feptemtriomalis Guadalquivir,. Bgtis, Tarteffùs fluvius Andaluziæ Guadalquivireio, Saduca fluviusregni granatcnfis Guadalupe, caftra Cecilia oppidum Extremaduræ [Guadalupe , Aquæ lupiae vicus extremadure Guadaxcnil, Singilis, Singulis fluvius Andaluziæ Guadel, Samydace urbs Carmanig, Guadela aliis Guadiana, Amas fluvius Hifpaniæ Guadiaro, Chryfius , Barbefòla fluvius Andaluziæ Guadilbalbar, Rubicatus fluvius Africg $uadilbarbar, Tufca fluvius Africe * * * Guadix, Acci urbs regni granaten(is Guagida, Lanigara oppidum Mauritanig Cgfàrienfis [Guaira, Guaira provincia Americae (Gualata, Gualata regnum Africæ Gualdo, Validum oppidum Ümbriae (Gualent<a more, marc Cafpium im Afia Gualgaz, Ganges fluvius Indiae [Guamanga, Guamanga urbs Peruvie 93uanguara , Garamantes populi & régio libye Guanfer, Zalacus mons Mauritaniæ Cæfarienfis (Guasuco, Guanucum oppidum J4mericae h£, Magnum promontorium Mauritanie Caefàr1cn 11S Guarda , Guardia urbs Portugalliæ Guardafu & Guordafuni, Arómata, urbs& promonterium Æthiopie Guardamar, Longunticaioppidum Valentiæ Guardia, Sela fluvius oppidum Efidis

[ocr errors]
[ocr errors]

Guardisma,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

H ABAS, AEtiopia fùb Ægypto provincia Africae
4 Habcs, Eleutherus fiuvius Siciliae '
Habinoberg, locusSueviæ propelagusiam Vindelicorum
Habynacht, qnaus fluviu$ Indie
Hacdar, J4rfenarium promonórium Libyæ
Haczag, Sarmifia vallis traétus Valacchiæ
[Hademar, Hademarium oppidum Germanie
[£aderslebem, Haderslcbia urbs Danie
Hadilbegiam. Vide Adilbegian
Haerlem, Harlemum urbs Holandiæ
Hafren, Sabriana, Sabrina fluvius Wallie
Hagcnayv , Hagemoia urbs Alfàtie -
Hagobcl. Vid. Agobel
Hailbrun, •alfùm fons filutis, urbs Germanie [ Hait-
bruna aliis -
Hailprun . Vide Hailbrum
Haimburg. Vide Hymburg
(le Hainglt , Hannonia provincia Belgii.
[Hair, Huirum d.fèrtum Libye
Halabia, M fopota/ia provifiçia Africae
[Halar, Halara urbs Island.a
Halbcrftat, Phewgarum, Halberffatum urbs Saxonia-
Halegicx, Olicam? oppidum Angliæ -
Halenberg, pars cetii montis inter Noricum, & pan-
InOln13 [1]
Halcp , Chalybon urbsSyrie
Haleppo , Hierapolis, Bambyca, Chalybon, Borrbca ,
urbs Syriæ ,
Hali, M.;za urbs Arabie felicis
Halig Eiiand, JAugustaùlia, Lindisfirma infula Angliae
(Halitz, Halicia oppidum Polonie - cm
Halls Hula, Halla urbsSaxoniæ saliaSueviæ, alia Ty-
rolenfis Comitatus -
[Hall, Ernolatia VicusJ4uftri£ fuperioris
Halla, Tafca urbs Arnienig majoris
(Hallamdt, Hallandia provincta Danie
Halmydis, -Alineaeffus urbs Thraciæ
Halyvvood, Sacrum m.mus pagus & coenobium Scotig
Ham , Aegyptus provincia Africae

[ocr errors]
[ocr errors]

populi aliis Treva

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

364 - _ _ _ _ • • -
[Haïtsbire , Hantonia provincia -4nglie
(Haoax, Haoax fluvius.Africæ
Hapharcan, Ephraim oppidum Paleftinæ
Happing, J4iudtacum pagus Bavarig
(H.!fel , Hapfelia urbs Livonig
Harberic, Silamboria urbs Cappadocie
( Harbourg, Harburgum oppidum Germaniae
(Harcoart, Harcurtium oppidulum Galliæ
Harda, ~Artifcus fluvius Thracig
Hardberg, Heorta oppidum Pannonie inferioris
HardervvycK, Hardcbones urbs Geldrig, Hardervicum
aliis ,
Hatdtfvvaladt & Hardzvvaldt, Melibocus monsThurin-
giae , & Sylva Herculis, Sylva Semana, fylva Gcrma-
niae [ [sylva Bacemis aliis
[Harflgur , Harflevium oppidum Normanniæ
£ Harford, Harfordia urbs.4nglie
Haiifà . J4rci oppidum Aragoniæ
Harlingen , Harlingi oppidum Frifiae occidentalis, Ma-
mus manis aliis [&.Almemum
Harnftein, Jal/o oppidum Germaniæ inferioris
Harpala , Harpadium, Hirdinum, Caudium oppidum_,
Samnii excifum
[Harrie & Harmland, Harrie provincia Livoniæ
Hartfordshire, rcgio Anglig, ubi catyeuchlami populi
Ha, iland point, iierculis promontorium,promontorium
Anglie
[Haiizcrode, Hartzeroda, cafirum Germanie in Saxo-
fui 4
[Har»ich. Harvicum oppidum.Anglie
[H.siat, Hasbata provincia regni Fezza
[H, fi vra , Hafcora provincia regni Marochii
Hafcnburg, Didattium, Ditatium oppidum Burgundiæ
Comitatus
(H./y.:am , Hafpahamum &* Afpahamum urbs Perfiae
ii;;;w » Hasbania, regio Centronum populorum
cfgtt
Haffio porto, Heraclea urbs & portus Cariae
Hattings, Othona oppidum Anglig
Havage, M. oe infula Æthiopig.
(la 11. v:na, Havana portus lìmericæ in Cuba infùla
Havafjsuide, Dacia J4lpeftris provincia Europae
( Havelberg, Havelgerga , urbs Marchig Braùdeburg-
C * •
Havelburg, Havelburgum urbs Brandeburgica
Havefjcm , regio Cimmeriorum populorum Georgig~
HaulrucK, Jlurimiama ala pagus Bavariæ
(le Hgvrege Grace, portus Gratiae arx Normannie
Haufru¢X, Noricum Ripenfèpars Auftriâ provincig
Havvenftein , jura mons Burgundig
(la Haye, Haga Comitis pagus Hollandiae
[ £* en Touraime , Haga Turonica, oppidum Gal-
¢
Hayne. Hagnaus fluvius Hannoniæ [Henius aliis
Hayphe, Porphyream oppidum Palaeftinæ -
Hayrich , Hortarii regna locus Germaniae fuperioris
(Hecl.1, Hccla moms Islandiae
Hefenfield , locus Lindifarmg infülæ Angliæ
[Hcgovv , Hegovia tractus Suevie
Hcidelberg, Edetverg, Budoris, Heidelberga urbs Palati.
natus inferioris, ubi Intuergi populi
Heiden, Heida oppidum Hoffátiæ
Reidenheym, vir; Flavie oppidum Suevie
Hcil, locus maris Baltici, ubi Helleviones populi
[Heila , Hcla oppidum Pruffie
Hcilichsndt,-abianiu,Saxonum inf. infùlamarisGerman.
[Heilsberg, Heilsbcrga oppidum Pruffig
Helcafter, Calatum óppidum Angliæ
Helch, Longuntica lócus rcgni Välcntini
É; #* monsGræciæ
cifm9Stfncnich , Gedro/ia provincia
helmftat, Ä;íí 3. ŠA fiæ
Helmstede, H«!neftadium urò, $uccia
Helprum. Vid; Hailbrum
(Heûu &for* • Heliingfordia urbecula sveci,

[ocr errors]

[Helfingie, Helfingia provmcia$»eci?
FHemid, J£mifus urbs Paphlagoniae
Hemit , lAmida , -4mmga urbs Mefopotamiæ
(Hemz, Emifa & Emefla urbs Syriæ
Henault, Hammonia regio Belgii
Henegovv . Vide Henault
Hengflerberg , Cctius mons Auftri;
Henley. Vide the Hundredof Henley
[Hemmeberg, Henneberga cafirum Germanig
[Hemmebont, Hannebontum oppidum Gallie
Heppen , J4piamum caftrum Tridcntinorum
Herac , Petra urbs Arabig petreæ
Heracajam, Carmania provincia Afiae
Herachia, Heratia infula Archipelagi
Heraclia, Heraclea urbs Syrie '
Heraclia, Heraclea oppidumTauricg
Heraclia, Heraclea , Perintbus urbs Thracigmaritim*
[Herbipoli, Herbipolis urbs Germamiæ
HercK, JArcha fluvius Belgii
Hercklens. Caflra herculis óppidum Geldrie
Herdach, Hordacba fluviusThuringig
Herdel. Vide Erdel -
Hcreford, Hertfordia , .4riconium urbs Angliae , ubi
Silures populi
[Herefordshire , Hcrefordienfis Comitatus , provincia
v4ngli;
Heren, carrhe urbsMefopotamig
Hcri, J4ria provincia Afiae, ~Alcxandria urbs illius, &
larius fluvius
Herit, -Adramit£ populi Arabiæ felicis
Herma vel Erma, Germa, Tberma urbsGalatiæ
Hermanftadt, Cibinium urbs Tranfylvaniae
[Hermaniiein, Hermanni fàxum arx Trevirenfis ditis-
fmus
Hermionia, .4rmoric£ civitates in Britannia minore
(Hermdall, Hcrndalia traäus Norvegie
Hernich, Philgnivicus oppidum Africg
Henrico • Vide Capo Henrico
Herou , Heropolis urbs Ægypti
Herftel, Harifiallwm oppidum Germani;, in confinio
Thuringig
Hertford, Durocobri>e oppidum Angliæ, ubi Catyeu-
chlani populi
HÉÉÉ Vide Harlandt point
[Hertoghen bofch , & Hertz-bofch, sylva ducis, Bofcum
ducis urbs Brabantiæ
(Hirtogemraid, kodia Ducis oppidum Belgii
Hertzberg» Cetius mons Auftriae
Hcrtzogenrode, Vatuca oppidum Limburgici Ducatus
(Hertz·guhumb Bremem , Bremenfis Ducatüs in Germa-
1/4
[Hertzogthumb, Ferdem, Verdcnfis Ducatus, in saxonia
inferiori
[Hertzogthumb Lunenbourg, LuneburgenfisDucatus in
Germant4 -
[Hervordew, Hervordia urbs Wefiphala
(Herzegovin4 , Chulmia & Zachulmia provincia servi;
Hefdin, H:dena oppidum Artefi;
Hefervvaldt, Cefia /ylva, fylva DucatusClivenfis
H;£ Haffia regio Gcrmaniae,ubi catti Ten£iera, po-
puli -
Heffi, Catti, Temäeri populi Germanie
Hcfìgang, Catarraäei Dánubii locus; Âuftriæ
Hethy , Ocetis infula Scotiæ
Hetlant, una Eleäridum infùlarum marisGermanici
t#; jus, Eylandt , lainfulaStatuum im- mericalau-
4
Heu, Itys fluviusScotis
Heu Nigde , Nigidia urbs Lycaoniæ
Hexamili , Ifthmus Corintbiàcus interGraeciam&pelo.
μ£#* fibm
cxamili, Ifihmus cherfonefìTbracie ; & L -
Cardia, Hexamylium yßmachis,
Hexam » -4xelodunum oppidum Angliae
[isisun • populièzekgitana rcgioiie Afric
$si-

[ocr errors][ocr errors]

Holdcrneß. pars Comitatus Eboracenfis , ubi Parifi;

populi THole, Olino pagus.BaGleenfis territorii Holetal, oppidum Coldulorum populorum Bohcmig. Hollandcfi, Batavi populi Germanis inferioris Hollandt & Hollanda, Batavia regio Germaniae inferioris (Holandia aliis Holmburg , Ragium locus Pomeranig Holnpurg, Comagemum oppidum Panfioniefuperioris Holftcin, Holfatia regio Cimbricg Cherfoncfi Homano, Vomanus fluvius Aprutii [Homam , Honania provincia Imperii Sinarum Honduribia, Oeafo oppidum Guipufcog [{ondura , Hondura provincia move Hffamie Honflcur, juliobona óppidum Normanfii* (Jonflorium aliis [Homgrie, Hungaria regnum Europg Honneau, Hon f!uvius Hannoniæ H9nfcote, oppidum Flandrie, ubi Tleumofii populi dc Hoofden » Fretum Britannicum, Fretum Gìl*icum,ma re inter Galliam & ]}ritanniam (H90rme , Horna urbs Holland? [Hoormenfè Eylandt, infula Hornia in mari Tacifico Horburg, Argentu.tria oppidum Germanig H3rdogna, Erdomia, .4rdonia, Herdonia oppidum Apulig excifüma Hordunna. Vidc Hordogna Horduna, Qά.1 violca oppidum Hifpaniæ Horeb, Melani mons Arabiæ pctreg Horigucla , Orcelis, Oriola urbs Valéntig Hormiz, Saoceras fluvius Mefopotamie Horn , Quartemfis pagus oppidum Brabantie [Horma . aliis f{ornacos , Thormacis oppidum Extremadurg Horndiep, Arnapa!fluvius Frifiae Horomcli, Grgcia provincia Europg Hortes, Bcneharnum oppidum Aquitanig £Horti, Hortanum. urbs Hetrurig Hoftia, Hofiilia oppidum Ducatus Mantuani Hoftia, Oiiia urb$ Latii excifà Hoftuni. Hoflunium urbs terræ Hydruntinæ IHouda, Hodanum urbecula Galliæ 3Tomus II. Τ Τ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Hubet, Mniara oppidum Mauritaniæ Cæfarienfis [Hudfom Bay, Hudfonii finus im J4merica fèptemtrionali [Hudvvicsvvaldt, Hudvvicfvaldium urbs Syccig Huecar, Vero fluvius Hifpanig Hucd Hiir. Vide Hued; Niiar HuedIcer , Serbes fluviüs Mauritanie Hued Niiar, Niger, Nigir fluvius Æthiopie Huedel Quibir, Nafabath , fluvins Mauritanig Cgfgrienfis Hucrmedam , pagus Aragoniæ, ubi Bilbills urbsexcifa Hucfca , Faventia , caliçula, Vjci, urbs regni Granatenfis [aliisQßa, Efcua Huefca, Ofca urbs Aragoniae Huefcar, Efcua , Ofca urbs regni Granaten(is Hueffen, JArces Lobiæ oppidüm Gueldrig Huete, Opta urbsCaftellg nove Hulford, Vindogladia oppiduwi Wallie [Hull, Hullum & Petuaria urbs Angliæ [Hulst , Hulftum urbs Belgii Humago, Ciffa infula prope Iftriam Humain, Siga urbs Mauritanig Caefàrienfis Humana, Humana urbs Marchiæ Anconitang everfà Humber, J4bus fluvius Anglie Humble, Homelea fluvius Afigliae Hunds rtbuhcl. Centum colles oppidum Hungarie the Hundredof Bray, traétus Afigliæ, ubi bitroíi pop. thc HundrcdofHcnlcy, tractus Angliæ, ubi Andalites populi Hîk , Sauromatum arva traétus Germanig prope Treviros. Hungaria , TPannonia inferior provincia Europe (Hungerlamd , Hungaria regnum Europæ HunfruncK. Vidc HanfrucK Huntcndune. Vide Huntingdon Huntingdon , Durolipoms. Vemamtodunum oppidum Angliæ ( Huniimgtomia aliis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »