Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

caput Comitatus cognominis, intra fines

prövinciae Luxemburgenfis, faétum Francici juris anno 1 68 1. Chiniacenfis Comitatus , le Comté de Chiny, tractus Belgii valde cxtenfus, provinciæ Luxcmburgenfi annexus , fàctus Francici juris anno 1 68 1. • Chriftianoftadium, Chriftiahftat, urbs recens Germaniæ in Comitatu Oldenburgico, à Chriftiano V. Rege Daniæ extruêta hoc anno 1 68 1. ubi antea vicus Varel, in ora Occani Germani, & æftuarii de fade diéti. - Dalemum, Dalem, oppidum Belgii in Ducatu Limburgenfi, incendiofeie tötum confumptum fuità paucisannis. Durbutum,T)urbu, in Ducatu Luxem. burgenfi,fa&um Francici juris anno 1 68 1 Echternacum , Echternach , oppidum in Ducatu Luxemburgico, & Comitatu Chiniaccnfi, factum Francici juris anno 1 68 1. ' ' " - Fanum S. Huberti, S. Hubert, oppidum Belgii in Arduenna Sylva, faëtum Francici juris anno 1 68 1. ' Fanum S.Vendclini, S.Vendel, oppidum Germanie inVafgovia tractu,faétum fub clientella Francorum, tanquàm feudum Ecclefiae Metenfis. * Fumaeum, Fumay , oppidulum Belgii intra Hannoniam, ad Mofam, in ditionc Prumcnfis Abbatis, fa&um Francici juris anno 1 68o. ' ' _Halla, Hall, urbs Saxonie in Ducatu Magdeburgenfi, faéta fub dóminio Ele &toris Brandeburgici anno 1 68o. per mortem AuguftiSaxoniae Ducis. Herbcmontium, Herbemont, oppidum Belgii, in Comitatu Chiniacenfi, faétum Francici juris anno 1 68o. Huffalitia , Hoffalize, oppidum Belgii in Ducatu Luxemburgico, & Comitatu Chiniacenfi , fa&um fuit Francici juris anno 1 68 1. Incile Occitanie, le Canal de Languedoc, 9pus vere Regium, & ftupendum in Gallia, per so- leucas extenfum , ncmpe à Tolofà urbe ad Setium promonrorium : quo pcr Garummam, & alios fluvios Oceanus mari mediterranco jungitur. Abfolutum fuit, & perfe&um anno 168 1. Lciningenfis Comitatus, le Comte de Linange,tractus Germaniæ intra Palatinatum Rhcni. fa&us tuit fub Clicntela Franco

[ocr errors]
[ocr errors]

4t rum anno 1 68 1. tanquam feudum Eccle{iæ Metenfis. , • Leucopetra , Vveiffenfels , oppidum Germaniæ in Mifnia, ubi exftructum caftrum, in quo fedes Ducum è domoSaxonica, quiantea Duces Hallenfcs dicti fuerc. Luxemburgenfis Ducatus, le Juche de Luxembourg , provincia Germaniæ iii Saxonia inferiori, quæ antea Archiepifcopi Magdcburgenfisditio, fubcft dominio Ele£toris Brandeburgici ab anno 1 68o. una cum Magdeburgo urbe, AMagdebourg,poft obitum AuguftiSaxoniæ Ducis cjus ultimi Adminiftratoris , uti ftabilitum fuerat pace Vveftphalica. Mahmora , la Mahmora , urbs parva Barbariæ in Regno Fezzano, quæ antea fuberat hifpanis, nunc paret Regi Fezze, qui illam expugnavit anno 1681. Marca Famina, AMarchæ en Famine, oppidum Bclgii in Arduenna Sylva, fàétum Francici juris anno 168 1. Mons Vcffuvius, le AMont de Somma Italiae mons prope Neapolim, obmiffus fuit itater montes ignivomos. Montis Belligardi Comitatus , le Comrè de Monbelliard, traétus Gcrmaniae, inter Burgundiæ Comitatum , & Sangoviam, fa&tus fuit Francici juris anno 1 68o. tanquam feudum Comitatus Burgundiæ. Nóvum Caftrum, le %\euf-Chaftreau , qppidum BclgiiinComitatu Chiniacenfi, fàétum Francici juris anno 1681. ' Grolaunum, Arlon, oppidum Bclgii , Ducatui Luxemburgenfiaiihexum, fàâå Francici juris anno 1681.una cum ejus agro Orolaunenfi Marchionatu diéto. Ottingenfis Comitatus, le Comte de Erting, tractus Germaniae in Svevia, titulo principatus nuper infignitusfuit. PorisCuruus, PonreCorvo, oppidülum Italiae, cft in ditione Ecclefiae,&in Campania Romana , quamquam intra fines provinciæ Laboris ferc infertum. Revinum, Keftim , oppidulum Belgii ad Mofàm, in limiteCampaniae, fa&um fuit Francici juris anno 168o. Rotomagus , Kgven , urbs perampla Galliae,& Normaniæ primaria, dividitur in quatuor partes, quæ funt Regio Bellovicina , le quartier de ftavvoifine, Regio Caletenfis, le quartier de Gauchoife, Regio Martinvillae, le quartier de AMartinville, & Regio S. Hilarii, le quartier de S. Hilaire 0 ficqug

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

v - - - · · · - ---, ficque vocantur à totidcm portis hujus ur- fingam, & 1 o. leucis â Metis in ortum.

bis , de qua ita fcribit Joannes Commire S. I. vir clariffimus. I

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Schenkia arx, lefort de Schenk arx Gc£ maniæ in Ducatu Clivenfi , ubi Rhenus primum in duobrachia fcinditur, nempe in Rhenum, & Vahalim, conceffa Bclgis unitis ab Electore Brandcburgico, aniio 1 68 I. - Schetlandiæ infulae, les Isles de Sc£etland in mari Caledonio, fubfunt dominioRe. gis Angliæ utiRegisScotiæ, ut mihi affir. marunt plures viri docti, quamquamad cas jushabcat Rex Daniae. Sponheimenfis Comitarus, le Comte d. Sponheim,tractus Germaniae in circuloRhc. nifuperioris, inter Mofellam, & Navam fluvios, factus pro majori parte fub clicntela Francorum anno 1681. Valdentia,Valdentz, oppidum Germaniæ intra ditionem Trcvircnfem, adMo. fellam fiuvium, factum fub clicntcla Francorum, anno 1 68o. cum cjus agro, tam. quam feudum Ecclefiæ Virdunenfis. Virtonium, Virton , urbccula Belgiiin Ducatu Luxemburgcnfi , facta Francici juris, anno 1 68 1. tanquam feudum Eccle{iæ Virdunenfis. Vifmaria, Vifmar, urbs Germaniaein Ducatu Megalopolitano, redditafuit Svecis anno 1 68o.à Rege Daniae, uti ftabili. tum fuerat pace fancita ad Fontem-Bcllaqueum prope Parifiosanno præcedenti. Urfimontium, Orchimont, oppidulum Bclgii in Ducatu Luxcmburgenfi, factum Francici juris anno 1 68o.

F I N I s.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

------—------- -----

1

ta%f. , Abindonia, oppidum Anglie . . .
[Abifca, Abifca, provincia Americg in Teruvia
Abiffia, Æthiopia , provincia Africe.
Abiffini, Æthiopes, populi Africae.
[Abiffinie ou pai$ dts Abiffins , AbafIenia, fèu Abiffinia,

&- Aethiopia, regio Africæ.
[Abiffims, Abiffimi, populi Æthiopie.
Abiffaverati, Olbafà , urbs Ciliciæ.
Abiy , Iatrus, fluvius Bulgarie.
[Abnaquiois, Abnaquii » populi Americefeptemtrionalis
Abnedara , Meribriga, pagus Portugallig.
Aboa, Aboa, urbs Svecig.
I Aboy, Aboya , urbs Hibernie.
( Abraconis, Abraconium, oppidum Armemie.
[Abramtes, Abrantus, oppidum Hifpamie in Portugallia
Abrantes, Tubucci, oppidum Portugallie.
[ Abreoios, ò Baxos de Babueca. Aperi oculos Babuecae,

fcopuli Americæ fèptentrionalis. Abrigada, Arabrica, oppidum Portugalliæ. ( Abrolhos, Aperi oculos, fcopuli im mari Erafilico. l os Abrohos, Aperioculos, fcopuli im ora Brafiliæ.

Abruckbanya, Aurariarum, oppidum Tranfylvaniæ.

1'Abruzzo , Aprutium Samnium, regio Italig. ubi Sammites pepuli. [Abuio, Abuia, infula Afiae. Abutich, Abydus, urbs AEgypti.. Abyfo, Elorum, fluvius Sicilie. Aca, Ptolemais, urbs Phœniciæ. Acada, Sangarius, fluvius Bithynie. Acafran, Chimafal, fluvius Mauritánie. [Acanes, Acanes, urbs Afric£ im Guinea. (Acapulco, Acapukam, urbs movæ Hifpamiæ. [ Acaraig , Acaraga, oppidum Americg meridiomalis. ( Acaxi, Acaxium, oppidum japomiae, ( Acaxutla , Acaxutla, portus nove Hifpamiæ. ( Accadie, Accadia, provincia movæ Francig. ( Accara, Accara, oppidum Africæ in Guinea. Accaron, Accaron , ürbs Palcfting. ' [ A cia, Accia, urbs Corfic£ infule. Accumba, Hypamia, oppidum Peloponnefi. Acdcniz, Æggum mare. [ Acellaro. Elorus. fluvius Sicilie. Acerano, Acherg, pagusagri Novarienfis. Acere, Acerrg, Acherr£ , pagus agri Ticinenfis. Acercnza, Acherontia , urbsregni Neapolitani.

' l'Acerra, Acerræ, urbs regni Neapolitani

Ach . Vide Aken.
[Acha . Acha, fluvius Bavarie.
I Achacica, Achacica, oppidum novæ Hifpaniae.
Achamba, Taprobama. infüla Indiæ.
Achatana Esbahan , Ecbatama, urbs Medie.
Achatou, Aphrodifium, oppidum Cypri.
[Achbaluc, Adhbalucum, oppidum Afig in cataia J
Achelo, Anchialus, urbsThraciæ.
( Acheum, Achemum, urbs Afi£ im Sumatra infùla.
Achlar, Araxes, fluvius Armeniæ majoris.
(Achomry, Achonrita , urbecule Hibernig.
Achotou. Vide Achatou.
Achrida, Achris, Achridus, urbs Macedoniæ.
[Achfleede, Acfteda, oppidum Germanie in Saxonia.
Achtervvald, Arduemma, fylva Gallig Bcglicae.
[Achyr, Achyrum, urbs Polomie.
Aci, arx Siciliæ, apud Acim fluvium.
I Aciapomda, Aciaponde, oppidum Imdie
Acicrno , J4cernum, urbs regni Ncapolitani.
Acilino, Jacilius, -4cithius, fluvius Siciliæ.
Acoionlu, J£rmenia minor, regio Afiae.
[Acoma, Acoma, locus Americ£ feptentrionalis.
Acon. Vide Emeley.
Acon , & Acone. Vide Aca.
Acopende, Olbia, urbs excifà Pamphyliæ
Acor, Icgffum •, urbs Mauritanie
Acores. Vide Azores.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

A

Aferat, Euphratcs fiuvius Mefopotamiæ Afr ca, Africa pars quarta mundi Africani, JAfri populi Africæ Africa, Japhrodifiüm urbs Africæ [JAfrique, Africa orbis pars I Agades, Agadcs regmum Africe im Guinea I-Agag, Agag regnum Æthiopig Jùperioris Aramii, Terfè populi Perfig [Agamer, Agamerum oppidum Hibei miae [Agam , Agana imfula Afiae ( Agaos , Agnofi populi Æthiopie Agde, Agatha urbs Linguadociæ Agello. Vide Aiello Age, J{gemmum , Agimum urbs Aquitanie Agenna. At brat oppidum Mauritaniæ Tingitan¢ Agennois, Garites populi Aquitaniæ 1'Agerola » Acerræ pagus agri Ticinenfis [Aggerhus, Aggerhufia arx Norvegig Aggia, Himella fluvius Sabinorvm Agglul Fellanos. Thilomelium urbs Phrygi; Aghem, J4gamium oppidum agri Novariénfis Agia parafceve, Cabus Canopi fuburbium Byzantii Agiomana , Torone oppidum Maccdoniae , Agion oros, Athos mons Macedoniae Agios Adrianos, Myceng oppidum Peloponnefi Agios Phocas, Archiom locus apud Conftantinopolim [Agla, Agla oppidum regni Fezze in africa. Ag!ar & Aglon , Aquileia urbs Carnorum [ Agmundesham , Agmundeshamum oppidum amglig I Agnctlim , Agnctlinum oppidum Tranfylvanie I Agmadello, Agnadcllum, vicus Ducatus Mefiolamenis ] - »£. Clanius fluvius Campaniæ Italicg . Agnone, JAquilonia oppidum Aprutii I Agnum, Morgantium oppidum Siciliæ excifùm Agobcl, V tigria urbs Mauritaniæ Cgfaricnfis [Xgola , Agola urbs Æthiopig fuperioris Agonara, Agam. gara urbs Indie citcrioris [Agoro, Agorum oppidum Vemetiæ (.Agout, Acutusfluvius Gallig in Occitania (J4gra, Agra uiùs afiæ im India I Agramomt, Agramontium oppidum Cataloniæ [Agrcda, Agreda urbs americg meridionalis -Agreda, Gracuris oppidum Caftellg vcteris [Agri, Acris fluvius Lucanig ,I Agri, Agrius fluvius regni Neapolitami Agria, Agria urbs Hungariæ Agriomela, Spercbius fluvius Theffaliæ (Agromento, Grumentum cafirum Lucanie [Agropoli, Acropoli oppidum rcgni Neapolitami 3Agu , J4cufio pagus Delphinatus Agua de Moura, Ceciliana oppidum & fluv. Portugallig Agualva, Ceciliama oppidum Lufitaniæ ^gi; vcl Agada, Æminium oppidum & fluvius Portu- 3 II 132 . Aiii; del Campo. Vide Aquilar dei Campo [Aguilar de campos. Agilaria oppidum Hifpaniæ C Agulha, Acusinfula maris Æthiopici f Abaußm, Ahufâ oppidum Sveciæ Ahinadal, Maffagete populi Sarmatie Europeae [-4hum , Agedunum oppidum Galli? I Aiabire, Aiabira oppdum Teruvig -Aialum & Aialuai, Hagia urbs Cariæ Aiazza vetaiaffa, urbs Ciliciæ Aiazzo & aiaccio. Adiacium , Urcinium urbs Corfice , In3 r1t1nna Aichftadt, ala Narifca, aureatumsurbs Bavariæ Aidinelli , Caria regio afiæ minoris, Lycia aliis Aidnay » Aumedonacum oppidum Galliæ Aquitanicæ Aidos, Abydns urbs afig minoris I Aiduacal, atlas moms Africae I Aidumum, Aidunum oppidum Sicilie Ai£!0£Ayello, Thyellâ, Tyllefiumi oppidum Calabri; C1tCr 1Or1S 1'Aigg , ad aquilas oppidum Normannie Tomus II. - • .-. ..-..-..

[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »