Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Φιλοσοφίαν δε ου την Στωικών λίγω, ουδε την πλατωνικήν, ή στην Επι-
κουρείον τι και 'Αριστοτελικήν· αλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρισίων
τούτων καλώς, δικαιοσύνης μετά ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο
σύμπαν το 'ΕΚΛΕ' κΤΙΚΟΝ φιλοσοφίαν φήμι.

CLEM. ALEX, Strom. L. 1.

LONDON:

HOLDSWORTH AND BALL,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

G. WOODTALL, ANJEL Coraa, 96.43.2 2:37:, LONDON.

[ocr errors][subsumed]

.

[ocr errors]

PAGE

ADDRESS to the Dissenters of England on the Subject of Tithes

281

Ainsworth's Latin Dictionary. Edited by Beatson and Ellis

69

Alhambra, The, by Geoffry Crayon .

1

Annuals for 1833

444. 540

Anti-Slavery Society's Reporter, No. 99

187

Record

385

Barton's, Lucy, Bible Letters, for Children

181

Bloomfield's Greek Testament, with English Notes, Critical, Philological

, and

Exegetical

465

Burton's Greek Testament, with English Notes

ib.

Sequel to Remarks upon Church Reform; with Observations upon the

Plan proposed by Lord Henley

525

Chalmers, Dr., on Political Economy, in Connexion with the Moral State and
Moral Prospects of Society .

44
Cobbin's Child's Commentator on the Holy Scriptures

182

Correspondence, “ The Forged Clause" in the Twentieth article

557

Cruden's Concordance. With Life by Youngman

84
Daughter of Jephthah : a Poem

226

David: a Poem

ib.

Dove's Life of Andrew Marvell

416

Dwight's Theology, in one Volume

89

Earle's Narrative of a Nine Months' Residence in New Zealand

239

Eyre's Illustration of the Epistles of St. Paul, including an entirely New

Translation

97

Fletcher's Discourse on the Miraculous Gifts of the Primitive Churches and Mo-

dern Pretensions

91

Fourteen Reasons why Dissenters siiould not submit io have their Marriages cele-

brated at the Altar

362

Fry's Brief Inquiry into the Question, whether the Clergy of the Church of

England can reasonably and conscientiously consent to the Receiving of Tithes

Fuller's

, Rev. A., Works; with Memoir of his Life, by A. G. Fuller

Gahagan's Rhyme Version of the Liturgy Psalms

Girdlestone's Letter on Church Reform, addressed to the Regius Professor of

Divinity at Oxford; with one Remark on the Plan of Lord Henley

Greisley's Life and Pontificate of Gregory VII.

369

Harrison's Christmas Tales

540

Harry's Humble Attempt to answer the important Question, “ What think ye of

Christ?"

181

Henley's

, Lord, Plan of Church Reform. With a Letter io the King

525

Hooker's Ecclesiastical Polity and other Works. With Introduction, Life of

Cartwright, Notes, &c. by Benjamin Hanbury

281

Irving's Chronicle of the Conquest of Granada

1

James's History of Charlemagne

310

Jay's Evening Exercises for the Closet

86

Jeremie's Four Essays on Colonial Slavery

385

Jesse's Gleanings in Natural History

73

Jonah': a Poem

226

Journeys of the Children of Israel; and their Settlement in the Promised Land 181

Landscape Illustrations of Sir W. Scott's Works

ib.

Latrobe's Pedestrian: a Summer's Ramble in the Tyrol

493

Law's, Bp., Reflections upon Tithes, with a Plan for a General Commutation of

the same

525

Lee's, Prof., Brief Inquiry into the Question, Whether a Christian can reasonably

and conscientiously object to the Payment of Tithes

ib.

Leifchild's Shaking of the Nations. A Sermon

91

Liberia Herald

335

Liddiard's Three Months' Tour in Switzerland and France

493

Lindley's Outline of the First Principles of Horticulture

360

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

PAOL

Literary Intelligence

94, 186. 280. 365, 462. 559.

London

and Birmingham

Railway Bill

187

Low's Grammar of the Thai or Siamese Language

197

Maltby's, Bp., Sermons

173

Marlés History of the Domination of the Arabians and Moors in Spain and

Portugal

1

Marsh's Book of Psalms translated into English Verse

405

Martineau's, Harriet, Illustrations of Political Economy

44, 328

M.Culloch's Dictionary of Commerce and Commercial Navigation

209

Memoir of the Life of the Rev. Matthias Bruen, of New York

33

Millhouse's Destinies of Man

349

Milton's, Viscount, Address to the Land-Owners of England, on the Corn Laws . 436

Minstrelsy of the Woods, The, by the Author of “ The Wild Garland”

73

Montgomery's, R., Messiah. A Poem in Six Books

226

Moody's, Mrs. Enthusiasm, and other Poems

275

Morison's Self-existence of Jehovah pledged for the ultimate Revelation of his

Glory to all Nations

91

Murray's Researches in Natural History

73

North American Review. No. LXXVI. Art. American Colonization Society. 385

Observations on the Law of Population. By the Author of Reflections on the

present State of British India

928

Present State of the Established Church, an Apology for Secession. By a Še-

ceding

Palmer's Protestant Dissenter's Catechism. With Appendix, by William New-

281

Parent's, The, Cabinet of Amusement and Instruction

963

Reformer, The. By the Author of “ Massenburg."

146

Report of the Board of Managers of the Pennsylvania Colonization Society 885

Proceedings of the African Education Society

ib.

Rogers's Parliamentary Reform Act; with Notes, Tables, &c.

267

Rutherfoord's Maternal Sketches

262

Sadler's Sufferings of Factory Children

328

Safe and easy Steps towards an efficient Church Reform : more efficient than that

of Lord Henley. By a Clergyman of the Church of England

525

Scripture Illustrations, for the Young

181

Sims's Model of Non-Secular Episcopacy

281

Sherwood's, Mrs., Scripture Prints, with Explanations

181

Shuttleworth's Consistency of the whole Scheme of Revelation with Itself and with

Human Reason

247

Slaney's Outline of the smaller British Birds

73

Statham's Indian Recollections

168

Stovel's Letter to the Rt. Honourable Lord Henley

625

Taylor's Useful Geometry

36

Natural History of Religion

357

Tod's, Col. J.

, Annals and Antiquities of Rajasthan, voi. II.

120

Tomlin's Journal of a Nine Months' Residence in Siam

197

Truth of Revelation demonstrated by an Appeal to existing Monuments, Sculp-

tures, Gems, Coins, and Medals. By a Fellow of several learned Societies 14

Two Letters by Fiat Justitia

281

Valpy's New Testament ; with English Notes

, Critical

, Philological

, and Expla-

natory

465

Vaughan's Memorials of the Stuart Dynasty

189

Christian Warfare Illustrated

426

Wood's Angel Visits and other Poems .

322

Woods's, Dr.

, Lectures on the Inspiration of the Scriptures

156

Works recently published

96. 188, 280. 368. 464. 560

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

THE

ECLECTIC REVIEW,

,

FOR JULY, 1832.

Art. I.-1. The Alhambra. By Geoffrey Crayon. In 2 Vols. 8vo.

pp. 640. London, 1832. 2. A Chronicle of the Conquest of Granada. From the MS. of Fray

Antonio Agapida. By Washington Irving. In 2 Vols. 8vo.

pp. 851. London, 1829. 3. Histoire de la Domination, &c. . . . . . History of the Domination

of the Arabians and the Moors in Spain and Portugal, from their Invasion to their final Expulsion. Edited from the History translated from the Arabic into Spanish by M. Joseph Conde. By M. de Marlès. 3 Vols. 8vo. pp. 1430. Paris, 1825.

THERE are no sections of Modern History more interesting

than those which relate to the gallant and extensively successful attempts of the Moslem to effect the conquest of Europe. On all the salient points of the European continent, they laid a stern and strenuous grasp; and they id to this day the ancient empire of Byzantium. They long maintained flourishing colonies in Calabria; and their Spanish dominion threatened at one time to give them power and occasion for the subjugation of France and Italy. Proud was the wreath which encircled the brow of Charles Martel, when he had gained the battle of the civilized world ’; and the victory of Tours might well have disarmed the mean malice of the monks whose very existence he saved, and who. acquitted themselves of their debt, by anathematizing the memory of the man who rescued them from destruction, but who refused to be their vassal.

But there was a remarkable difference between the tribes, or rather the two races, which, under the common law of Islam, thus

VOL. VIII.-N.S.

B

« AnteriorContinuar »