Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Irish.

3 Jr cosinyl co pysine ré ryájte dearg, agus is deağmaiseac do córiráo: is copinyl do čamóga ara re greann do pomgrarjáid a rtig añ do ciabr;8.

4 Ir cosiyl do myinéal ré tor Dhájbi do crireaö ruas do'n yarıáil, air a inbí mnile bręcléir croċta, rgiača oaoine neartiara yle.

English. 3 Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely : thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks.

4 Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.

5 Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies.

6 Until the day break, and the shadows flee away, I will get me to the mountain of myrrh, and to the hill of frankincense.

7 Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.

5 Jr costijl do vá čić ré od poc óga atá 'na yojar, noć do śni ingilt a mearg na liliojo.

6 No go neirigioni an lá, agus go ttéičid na scáileada rompa, racfa misi go sléibtib an mium, agus go choc na túise.

7 Atá tú vzle breága, a sráo; ni bfyl cáide ar bic joñjad.

[blocks in formation]

3 Tes lèvres sont comme un fil teint en écarlate; ton parler est gracieux; ta tempe est comme une pièce de pomme de grenade sous tes tresses.

4 Ton cou est comme la tour de David, bâtie à créneaux, à laquelle pendent mille boucliers et tous les écus des vaillants hommes.

5 Tes deux mamelles sont comme deux faons jumeaux d'une chevrette, qui paissent parmi le muguet.

6 Avant que le vent du jour souffle, et que les ombres s'enfuient, je m'en irai à la montagne de myrrhe, et au coteau d'encens.

7 Tu es toute belle, ma grande amie, et il n'y a point de tache en toi.

3 Dy wefusau sydd fel edau 'sgarlad, a'th barabl yn weddus : dy arleisiau rhwng dy lowethau sydd fel darn o bomgranad.

4 Dy wddf sy fel tŵr Dafydd, yr hwn a adeiladwyd yn dŷ arfau ; tariannau fil sydd yn crogi ynddo, i gyd yn estylch y cedyrn.

5 Dy ddwy fron sydd fel dau lwdn iwrch o efelliaid yn pori ym mysg lili.

6 Hyd oni wawrio 'r dydd, a chilio o'r cysgodau, af i fynydd y myrr, ac i fryn y thus.

7 Ti oll ydwyt deg, fy anwylyd ; ac nid oes ynot frycheuyn.

« AnteriorContinuar »