Imágenes de páginas
PDF
EPUB

496

Ejemplares.

Perez, D. Miguel R....
Rnfino, Dr. D. Felipe..
Trelles, D. Manuel Ricardo.
Uballes, D. Eufemio....
Villegas, Dr. D. Miguel.

1 1 10 1 2

En la nómina inserta al final del tomo anterior de esta Revista,

aparecieron equivocadamente como suscritores, los señores siguientes:

Acevedo, D. Isidoro

Lahite, Dr. D. Eduarldo, padre Araujo, Dr. D. Manuel

Langhenein, Dr. D. Manuel
Argerich, Dr. D. Juan Antonio Larrosa, D. Apolinario
Belaustegui, D. Pedro Lavalle, D. José
Boneo, Dr. D. José

Marin, D. Domingo
Brid, D. Angel

Mármol, D. José Cabello, D. Antonio

Mendez Caldeyra, D. A. Carrasco, Dr. D. Benito Ocantos, Dr. D. José A. Castrelo, D. Feliciano

Pairot, D. Antonio Cazon, D. Joaquin

Pondal, D. Juan José Córdova, D. Exequiel Pose, D. José M. Costa, Dr. D. Eduardo

Salas, D. Saturnino Del Campo, D. Estanislao Santillan, D. Cornelio Duran, Dr. D. Carlos

Santillan, Dr. D. Pablo Echeverriarza, D. Adolfo

Sastre, D. Marcos Estrada, D. Santiago

Terrero, Dr. D. Juan M. Goyena, Dr. D. Pedro

Terry, Dr. D. Manuel Granada, D. Nicolas

Varela, D. Hector F. Halbach, D. Francisco Velez Sarsfield, Dr. D. Dalm.

[ocr errors]

|

[ocr errors]
[graphic]
« AnteriorContinuar »