Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Lloc Sista.

ram-bilis na

Jo pattern)

OVERZIGT

VAN DE

BOEKEN, KAARTEN, PENNINGEN ENZ.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

MAY 179 180 . .LIBRARY Trouwriteried frien Dalmoru. Robinsonlymas

GEDRUKT BIJ W. J. VE ROEVER KRÖBER.

OVERZIGT

DER DOOR DE

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

ONTVANGEN EN AANGEKOCHTE

BO EK W E R K E N.

TEN GESCHENKE OF IN RUIL ONTVANGEN

IN DE MAAND DECEMBER 1863.

NEDERLAND.

Uittreksels uit vreemde tijdschriften, voor de leden van het

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 's Gravenhage, 1863. 1863-1864. No. 1. 4o.

Inhoud:

J. STROOTMAN. Over de verschillende middelen om het ingedompelde

deel van schepen na te zien. Avies .... aangaande de doelmatigste inrigting van privaten, in het

bijzonder voor de stad Hannover. Beschutting van hout tegen bederf. E. B. WEBB. IJzeren Zeebrekers en havenhoofden. Over eene soort van timmerhout uit westelijk Australië, dat tegen de

witte mieren en den paalworm bestand is. De tegenwoordige toestand van de Clyde en van de haven van

Glasgow.

BOEKGESCH. DER KONINKL. AKAD. "WETENSCH.

1

« AnteriorContinuar »