Imágenes de páginas
PDF

N O V U M

LEXICON

GEOGRAPHICVM.

TOMVS SE C VN DVS.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

V N IV E R S I O RB IS

C PPIDA, VRBES, REGIONES, PROVINCIÆ, REGNA, EMPORIA,
Ac A D E M I Æ, M E T R o P o L E s, FLv M 1 N A & MA R I A antiquis & recentibus
Nominibus appellata, fuifque diftantiis defcripta , recenfentur.

Illud primùm in lucem edidit -
Alexandrinus, totius Servorum Coetus fupremus Præful, S. T. D. atque in Ticinenfi
Academia publicus Metaphyfices & Mathematices Profeffor.

[ocr errors][merged small]

Parifinus, Prior Commendatarius de Roboribus, de Novo Mercato, & de Geffenis,
hanc ultimam Editionem ita emendavit, illuftravit, dimidiaque parte
auétiorem fecit, ut Novum Lexicon jure optimo dicatur.

Accefferunt fub finem Do M 1 N 1 c 1 M AGRI, Melitenfis Theologi Cathedr. Viterb. &c.
AP P END 1 c E s &• CoRRE cTioNE s ; atque in has M. A. BAVDR AND NoTae,

[ocr errors]

I s E N A c 1,
Sumptibus IO HANNIS PETRI SCHMIDT.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][graphic]
« AnteriorContinuar »