Imágenes de páginas
PDF
EPUB

APPENDIX.

DUTCH COLONIES.

[Supplement to preceding list of Dutch colonies.]

*

*

*

Fo.

The following list represents a recent purchase of books on Dutch colonies. These form part of a large collection of Dutch history and literature purchased by the Librarian of Congress in Europe the past summer. The books have not yet been received, consequently the titles have not been verified, except by comparison with the catalogues of Brinkmann and Nijhoff. Aardriikskundig en statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indië. Amsterdam: P. N. van Kampen. 1861–1869.3 vols. L. 8°. Aardriikskundig Genootschap. Tijdschrift. Amsterdam: C. L. Brinkmann, 1875–1899. Plates. Maps. L. 8°. Archief voor de geschiedenis der oude Hollandsche zending, 1884–1894. Utrecht: G. van Bentum, 1884–1891. 6 vols. 8°. Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen. Notulen der vergaderingen. Batavia, 1864–1899. 8°.

Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde. Batavia, 1853–1899. 41 vols. 4°.

Verhandelingen. Batavia, 1778–1899. Begin en Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctr. Oost-Indische Compagnie. Vervatende de voornaemste reysen by de

inwoonderen ders. provincien derwaerts gedaen * met veele discoursen verrijckt; nevens eenighe koopere platen verciert *

Met dry besondere tafels ofte registers, in twee delen verdeelt: waer van't eerste begrijpt veerthien voyagien,
den meeren-deelen voor desen noyt in ’t licht geweest. Gedruckt in den jaere 1646. Amsterdam, 1616. 2 vols. Plates. Maps. 4°.
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1853–1899. Plates. Maps. L. 8°.
Blankenheym, C. M. Geschiedenis van de Compagnie van Ostende. Leyden, 1861. 8°.
Bleeker, P. Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel. Batavia: Lange & Co., 1857. 2 vols. L. 8°.
Bock, Carl. Reis in Oost- en Zuid-Borneo. 1879, 1880. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1881. 4o. Atlas.

Same. 2e druk. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1888. 4°.
Chijs, J. A. van der. Nederlandsch-Indische bibliographie. 1659–1870. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1879. 4°.

Geschiedenis der stichting van de Oost-Indische Compagnie. 2e druk. Leyden: P. Engels, 1857. L. 8°.
Daendels, H. W. Staat der nederl. Oost-Indische bezittingen. 1808–1811. 's Gravenhage, 1814. 4 vols.
Deventer, J. S. Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java. Zalt-Bommel: Joh. Noman, 1865–66. 3 vols. L. 8°.
Elout, C. T. Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in den raad van state behandeld. 's Gravenhage: M. Nijhoff,

1874. L. 8°. Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, met medewerking van verschillende ambtenaren, geleerden en officieren, samengesteldt door P. A.

van der Lith en F. Fokkens. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1895–1900. 2 vols. 8°. Gerlach, A. J. A. Fastes militaires des Indes Orientales Neërlandaises. Zalt-Bommel: J. Noman, 1859. Plans. Maps. Portrait. 4°. Haga, A. Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesch eilanden. Ihistorische bydrage. 1500–1883. Batavia: W. Bruining & Co., 1885.

2 vols. Map. L. 8°. Ijzerman, J. W. Dwars door Sumatra. Tocht van Padang naar Siak. Haarlem: E. F. Bohn, 1895. (16), 536 pp. Plates. Jap. 8°. Indisch Genootschap. Handelingen. 's Gravenhage. 1854–1899. 8°. Indische Gids. Tome I-XXI. Leyden: E. J. Brill, 1879–1899. L. 8°. Jacobs, Julius. Eenigen tijd onder de Baliërs. Batavia: G. Kolff & Co., 1883. Plates. Map. 8°. Junghuhn, F. Die Battalälander auf Sumatra, 1840, 1841, untersucht und beschrieben. Berlin: G. Reimer, 1847. 2 vols. Plates.

L. 8°.

Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw. 2d edition. 's Gravenhage, 1853. 4 vols. Plates. Map. 8o. Kemp, P. H. van der. De administratie der geldmiddelen van Neërlandsch-Indië. Amsterdam: J. H. de Bussy, 1881-1883. 4 vols.

L. 8°. Kielstra, E. B. Beschrijving van den Atjeh-oorlog. 's Gravenhage: Gebr. v. Cleef, 1883-1885. 3 vols. Plates. Maps. L. 8°. Koloniale Jaarboeken. Maandschrift tot verspreiding van kennis der Nederlandsche en Buitenl. overzeesche bezittingen. 's Gravenhage:

M. Nijhoff, 1861-1864. 4 volg. large 8o. Koning, G. A. de. De burgerlijke gouvernementsbetrekkingen in nederlandsch Oost-Indië. Amsterdam: J. H. de Bussy, 1892. L. 8°. Koninklijk Instituut van de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Nieuw Guinea ethnographisch en natuurkundig

onderzocht en beschreven in 1858. Amsterdam, 1862. 26 plates. 7 maps. 8°. Lauts, G. Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië, 1602-1858. Amsterdam:

F. Muller, 1853–1866. 7 vols. L. 8°. Levyssohn, Norman H. De Britische heerschappij over Java en onderhoorigheden, 1811-1816. 's Gravenhage: Gebrüder Belinfante,

1857. L. 8°. Lion, Jac. De Nederlandsch-Indische strafvordering voor Europeanen en met hen gelijkgestelden, toegelicht uit de jurisprudentie

enz. Leyden: E. J. Brill, 1886. 8°.
Lith, P. A. van der. Nederlandsch Oost-Indië. Leyden: E. J. Brill, 1892–1895. 2 vols. Plates. L. 8°.
Mijer, A. De agrarische verordeningen in Nederlandsch-Indië. 3o druk. 's Gravenhage: Martin Nijhoff, 1885. Map. L. 8°.
Millies, II. C. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'Archipel Indien. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1871. 26 pl. 4°.
Modigliani, Elio. Viaggio a Nias. Milano: Treves, 1890. 15, 726 pp. Plates. Maps. 8°.

*

*

*

Moniteur des Indes Orientales et Occidentales. Recueil de mémoires concernant les possessions Néerlandaises d'Asie et d'Amérique.

's Gravenhage: Gebrüder Belinfante, 1846-1849. 3 vols. Plates. 4°.
Netherlands. Bibliotheek van het Departement van Kolonien. Catalogue. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1885–1891. L. 8°.

Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811. Door J. A. van der Chijs. Batavia: J. A. van der Chijs, 1885–1892. 9 vols. 8°.
Dagh-register gehouden in 't Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlants-India, anno 1640–1863.

Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Van J. A. van der Chijs. Batavia: J. A.

van der Chijs. 1887–1891. 5 vols. 8°.
Handelingen der Regering en der Staten-generaal betr. het reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië.

Utrecht: Kemink, 1858. 3 vols. L. 8°.
De Indo-Nederlandsche wetgeving. Staatsbladen van Nederlandsch-Indië, bewerkt en met aanteekeningen voorzien door J.
Boudewijnse * * *

Amsterdam: Maatsch., 1882–1899. L. 8°.
Verzameling van instruction, ordonnanciën en reglementen voor de regering van Nederlandsch-Indië in 1609, 1617, 1632, 1650,

1807, 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836. Amsterdam: W. H. Zeelt, 1848. L. 8°.
Verslag van het beheer en de staat der Nederlandsche bezittingen in Oost-en West-Indië, en ter kust van Guinea. 's Gravenhage,

1849-1899. Fo.
Verslag over den aanleg en de exploitatie van de staats-poorwegen in Nederlandsch-Indië over 1890–1899. Batavia: Ogilvie &

Co., 1890-1899. 4°.
Oudemans, J. A. C. Triangulation von Java. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1871-1891. 3 vols. 4°.
Raffles, T. S. Substance of a minute on the introduction of an improved system of international management and the establishment of

a land rental on the island of Java. London, 1814. 4o. Realia. Register op de generale resolutiën van het Kasteel Batavia, 1632–1805. Batavia: W. Bruining, 1885-1887. 3 vols. 4°. Rees, O. van. Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland. Utrecht: Kemink, 1868. 2 vols. 8°. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1835–1898. L. 8°. Revue coloniale internationale. Amsterdam, 1885–87. 3 vols. Maps. L. 8°. Rhede van der Kloot, M. A. van. De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië, 1610–1888. 's Gravenhage: W. P. v. Stockum,

1891. L. 8°. Riedel, J. C. F. De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1886. Plates. Maps. L. 8°. Rosenberg, C. H. B. von. Reistogten in de afdeeling Gorontalo. Amsterdam: F. Muller, 1865. Plates. L. 8°. Schwaner, C. 0. L. M. Borneo. Beschrijving v. h. stroomgebied v. d. Barito. Amsterdam: P. N. van Kampen, 1853–54. 2 vols.

Plates. Maps. L. 8°.
Snouck Hurgronje, C. De Atjehers. Leyden: E. J. Brill, 1893–1895. 2 vols. 8o. Atlas. Fo.
Statistisch Instituut der Vereeniging voor de etatistiek in Nederland, Amsterdam. Jaarcijfers (Koloniën). Amsterdam: J. Müller,

1884–1890. L. 8°.
Stuers, T. V. A. de. Mémoire sur la guerre de l'île de Java de 1825–1830. Leyden, 1833. 4°. Atlas. Fo.
Tiele, P. A. Nederlandsche bibliographie van Land- en Volkenkunde. Amsterdam: M. Nijhoff, 1884. 8°.
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Zalt-Bommel: Joh. Noman, 1838–1899. L. 8°.
Valentijn, Fr. Oud en nieuw Oost-Indiën. Dordrecht, 1724-1726. 5 vols. Fo.
Verbeek, Reinier D. De mijnwetten in Nederlandsch-Indië. Batavia: Ogilvie, 1879. L. 8°.

Topographische en geologische beschrijving van Sumatra's westkust. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1883. 8°. Atlas. Fo.
Veth, P. J. Borneo's Wester-afdeeling, geographisch, statistisch, historisch. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1854–1856. 2 vols. Plates.

L. 8°.

Java. 22 druk. Haarlem: De Eryen F. Bohn, 1898. L. 8°. Wilken, G. A. Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Leyden: E. J. Brill, 1892. L. 8o. Wiselius, J. A. B. De opium in Nederlandsch-en Britisch-Indië, oeconomisch, critisch, historisch. 's Gravenhage: M. Nijhoff, 1885.

Plates. Map. L. 8°.

INDE X.

PAGE.
Abuses in colonial management, guaranties against.

1221
Aden, area, population, commerce, revenue, etc..

1165
Agricultural education needed in the colonies...

1302
training schools in the colonies.

1298
Agriculture, development of, in colonies...

1297
diversification of, in colonies..

1299, 1302, 1301
Alaska, area, population, commerce, etc., of.

1191
Algeria, area, population, commerce, revenue, etc

1450
growth of production in, under French tariff.

1403
tariff relations with France..

1103
American Economic Association, study of colonial revenue methods by.. 13:59
American officers on labor in Porto Rico and the Philippines.

13-15
Angola, area, population, commerce, revenue, etc.,

1487
Army in French and Dutch colonies...

1203
India, share of British and natives......

1262
the colonies.....

1262
Australian colonies, commerce of, by articles, 1892-1899...

1517-1527
intercolonial and foreign commerce..

1516
commonwealth, constitution and government, area, etc... 1177
statistics of.

1478
land sales in aid of immigration....

1318
Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina .

1489

Java ....

Bahamas, area, population, commerce, revenue, etc

1175
Banking and currency in the colonies...

1303, 1308
in the British colonies, regulations of ....

1314
Barbados, area, population, commerce, revenue, etc..

1176
commerce of, 1892-1899......

1510
Basutoland, arva, population, commerce, revenue, etc

110S
Bechuanaland, area, population, commerce, revenue, etc...

1459
Bermuda, area, population, commerce, revenue, etc

1173
Bibliography of colonies and colonization

1567
Bismark archipelago, area, population, commerce, revenue, etc

1456
Bokhara, area, population, etc...

1188
Bonds, colonial, prices of, in London market.....

1505
Books on colonies and colonization, list of

1567
Bosnia and Herzegovina, arca, population, etc...

1489
British capital invested in colonies, estimated value of ...

1313
Central Africa, area, population, commerce, revenue, etc

1459
colonial currency described.

1306
methods.

1111
French view of

1225
system, home office....

1219
colonies, area, population, commerce, revenue, etc

1199
banking regulations in..

1914
exports to United Kingdom, 1893-1899.

1305
growth of their commerce..

1393
imports from United Kingdom, 1893-1899

1503
indebtedness of..

1333
revenue of...

1333
share of natives in government of.

1258
statistics of exports, 1893-1899..

1501
imports, 1893-1899

1502
tariffs of

1516-1501
their trade with the mother country.

14127
Eust Africa, area, population, commerce, revenue, ctc

1170
Guiana, arca, population, commerce, revenues, etc....

1174
Honduras, arca, population, commerce, revenues, etc.

1174
India, method of administering law in..

1228, 1239, 1210
manufactures find their best market in the colonies.

1101
North Borneo, area, population, commerce, revenue, etc

1165
officials in India, number of.

1267
policy in the Malayan peninsula...

1119
revenue methods in the Orient described.

1371
West African colonies, area, population, commerce, revenue, etc.. 1171
West Indian commission, extracts from report of

1155
recommendations of

1460
West Indies, diversification of industries in..

14.5
fiscal methods of, described.

1368
industrial education in ....

1158
share of natives in government of

1257
share of soil cultivated...

1161
Bulgaria, commerce, etc......

1488

PAGE.
Cabinet officers for colonial management.....

1218
Cambodia, area, population, commerce, revenue, etc..

1179
Cameroons, area, population, commerce, revenue, etc.

1185
Canada, area, population, commerce, revenues, etc..

1173
exports, by articles, 1893–1899.

1512
imports, by articles, 1893-1899.

1511
Canals and railways in India

1295
Canadian preferential tariff, effect of

1412
Cape Colony, area, population, commerce, revenue, etc.

1169
Cape of Good Hope, commerce of, 1892-1899.

1514, 1515
Capital, British, invested in British colonies

1315
Caroline Island, area, population, commerce, revenue, etc..

1186
Causes of colonial success and failure..

1201
Ceylon, area, population, commerce, revenue, etc.

1166
commerce of, by articles

1528-1529
development of production in

1256
method of government described..

1255
tea culture in ..

1297
Chartered companies in colonial development

1316
Chief questions in colonial management

1217
China, dependencies of .....

1490
Chinese in Malay federated states..

1253
Cinchona culture in the colonies

1298
development of production in Ceylon..

1256
Citizens of colonies, how rights of, are protected

1235
Civil service for French colonial service.....

1276
in India, requirements for entering..

1267, 1272

1273
the colonies

1261
Cochin China, area, population, commerce, revenue, etc.

1179
Coins, kinds of, used in the colonies

1305, 1308
Colonial appointments.

1220
cabinet officers.

1218
civil service

1268
commerce aided by modern facilities of communication......... 1406
growth of

1395
currency

1305, 1308
described.

1306
demand for foodstuffs and manufactures

1414
development, use of chartered companies in

1316
indebtedness, how met

1332
information, how distributed by home government

1219
intercommunication, methods described..

1283
laws, how made....

12:22
noninterference by home government in.

1223
legislative bodies...

1220
map of the world, 1901, facing

119)
1800-1900, facing...

1201
market more reliable than foreign markets.

1.100
markets for products of the mother country

1393, 1401
methods, Spanish

1109
office, British, how organized..

1219
officers, how appointed

1220
policy, evolution of

1161
postal service

1251
railway systems....

1281, 1:33
securities, prices of, in London market.

1365
success and failures, causes of.

1201
system of Java described by Netherlands official

1120
telegraphs and telephone systems.

1283, 1284
Colonies, British, commerce of

1395, 1397
defenses of

1202
distributing stations for the mother country

1391
emigration of capital to

1315
French, commerce of..

1396, 1397
how their labor supply is obtained

1310
land ownership in.

1331
laws and lawmaking in

1319
language in

1337
of the worlå, area

11:39
educational systems of

1320
laws in the various...

13:20
number, area, population, etc

1161, 1797
statistical statements of..

[blocks in formation]

PAGE.
Colonies of the world, tariff relations of, with mother country

1383
religion in

1329
the best market for manufactures

1401
tropical; are their products required by the governing country.. 1390
world's, commerce of, with mother country,

1396, 1397
Colonization, bibliography of

1567
does it pay? view of Lucas on

1413
studies of the economics of....

1330
Colonizing nations, commerce of, with their colonies

1326, 1997
Colony bears cost of local improvements..

1202
Commerce in the colonies, development of

1301
of colonies, growth of

1392, 1393
Cuba with Spain.....

1.131
Porto Rico with Spain

1433
the British colonies with the mother country

117
colonies, growth of..

1393
colonizing countries, share of, with their colonies

1125
nations with their colonies

1396, 1397
Danish colonies with mother country

1136
French colonies with the mother country

1130
Netherlands colonies with the mother country

181
Orient, relation of Manila to.......

1391, 1395
Philippines with Spain .

14:33
Portuguese colonies with the mother country.
United Kingdom aided by the colonies..

with British colonies, 1893-1899.. 12:06

with the colonies and the Orient.. 1391
world's colonies with the mother country, percentage of. 1405
with the colonies greater than if the territory was controlled
by other nations..

1997, 1399
Commercial relations between the colony and the home government 1590, 1108
Commonwealth of Australia, constitution, government, etc.

1177
statistics of ....

1178
Communication of mother country wiih colonies..

1283
Congo, rubber cultivation in

1238
Conviet labor, experiments with in the colonies.

1311
Coolie labor, its use in the colonica

13:12
Cost of colonial development, how borne

1202
Crete, area, population, commerce, reven e, etc..

1489, 1159
Crown colonies, share of world's colonies governed as

1200
colony government described

1220
system explained by Earl Grey

1293
Cuba, commerce of, with Spain.....

1131
provision for establishment of independent government for........ 1190
temporary occupation of by l'nited States

1191,1 193
Culture system of Java described

1111
Curaçao, area, population, coinmerce, revenue, etc

11
Currency and banks in the world's colonies, details of

1308
"Currency areas,” theory of

1000
Currency, forms of in the colonies.

1303, 1393
how supplied in the colonies..

1905, 1305
of the Straits Settlements

1312
Cyprus, area, population, commerce, revenue, etc.....

1166

Falkland Islards, area, population, commerce, revenues, etc.

1174
Federated Malay States, revenue methods in..

1372, 1382
Fiji Islands, area, population, commerce, revenue, etc

1178
education in..

1434
industries in.

1453
labor question in

1401
system of government described

11,33
Fiji, revenue methods in

1373
Financial imethods in the Dutch East Indies..

1375)
system of the Spanish colonies described.

1345
Finland, relation of, to Russia..

1185
Fiscal and commercial relations between the United States and its non-
contiguous territory

1490
Fiscal methods in the Philippines.

1378
of the British West Indies described..

1309
system of the French colonies described

1200
German colonies described

1963
Spanish colonies described..

1365
Flag and trade

11.12
discussion before British Statistical Society

1425
Food stuffs of temperate zone required in the Tropies.

1302
Forced labor in the colonies, experiments with.

1310
system of Java described.

1414
Formosa, area, population, etc...

1189
France, colonial methods discussed

1201
tariff relations with Algeria

1103
French Africa and the Sahara.

1180
colonial civil service.

1276
methods....

1410
school, course of study.

1276
colonies and their trade with the mother country.

1130
area, population, commerce, revenue, etc

1500
army in ..

1203
commerce of 1893-1899.

1532-1311
description of

1179-1183
law making and administration in

1226
revenue methods of, described.

1306
revenue of

1358
trade of, with other colonies...

1.138
French Guiana, area, population, commerce, revenue, etc.

1182
Guinea, area, population, commerce, revenue, etc.

1481
India, area, population, commerce, revenue, etc

1179
Indo-China, Anam, area, population, commerce, revenue, etc .... 1479
Kongo and Gabun, area, population, commerce, revenue, etc.... 1150
system of making and administering laws....

1226
West Indies, government described.

1261

Danish colonies, commerce of, with mother country

1136
Danish West Indies, area, population, commerce, revenue, etc

14157
Debts of the British colonies...

1933
world's colonies

1:32
Defenses of colonies

122
Distributing station, colonial, for products of mother country

1991
Diversification of industries in the colonies....

1237, 1299, 1302, 1201
products in the British West Indies.

1133
Does trade follow the fag

1112
Dutch civil-service methods for colonies

1273
colonial methods

1110
colonies, comicerce with mother country.

1997
financial methods in.....

1375
revenue of......

10.3
their trade with the mother country

1.131
East Irdies, area, population, commerce, revenue, etc.

1183
Guiuna, area, population, commerce, revenue, etc..

General Davis, views of, on people and government of Porto Rico ........ 1200
Geographical distribution and form of government of world's colonies.... 1497
German colonies, area, population, commerce, revenue, etc

1501
budget estimates, 1901

1515
description of...

1151-1486
in Pacific, area, population, commerce, revenue, etc.... 1480
East Africa, area, popoulation, commerce, revenue, etc

1485
Southwest Africa, area, population, commerce, revenue, etc

1185
Germany, colonial system of, described..

133
revenue system of colonies of, described.

1863
Gibraltar, arca, population, commerce, revenue, etc.

1165
Government, area, population, etc., of each colony of the world

1197
more dificult than conquest..

1.103
of colonies; share intrusted to natives..

1237
Government of colony, share conducied in the colony, and how ........ 1237, 1407
i Govornment of colonies, share originating at seat of homo government. 1218, 1107
Government of Porto Rico, General Davis' views on

1200
the Fiji Islands described .....

1453
Tropics, how best performed

1230
Government, share originating at seat of home government

1218
Greenland, arca, population, commerce, revenue, etc

1187
Growth of exports of manufactures to the colonies

1114
Guadeloupe and dependencies, area, population, commerce, revenue, etc. 1482
Guam, area and population of.....

1492
Guiana, British, commerce of, 1893-1900....

1509

[blocks in formation]

PAGE.
Hawaiian Islands, area, population, commerce, etc., of ....

1491
increased production in, under reciprocity....

1393
increase of commerce with United States under reci.
procity

1393, 1404
Herzegovina and Bosnia, area, population, etc

1489
Home government control of colonies, Earl Grey on..

1233
how exercised

1233
Hongkong and other British colonies as distributing stations ......... 1394, 1395
Hongkong, area, population, commerce, revenue, etc

1466

Iceland, area, population, commerce, revenue, etc

1487
Importation of coolie labor described..

1342
Imports of British colonies from United Kingdom, 1893-1899..

1503
statistics of, 1893-1899

1502
the colonizing countries, share of, from their colonies.

1426
Indebtedness of British colonies

1333
the world's colonies...

1332
Indentured labor, its use in the colonies...

1312
Indian civil service, requirements for entering.

1267, 1272
educational system in

1325
railway and canal system described.

1293
railways

1279
India, area, population, commerce, revenue, etc

1467
army in.....

1262
cinchona cultivation in..

1298
duty on sugar from bounty-paying countries

1561
irrigation system of, described

1290
laws of, described

1321, 1322
method of administering law in..

1228, 1239, 1240
methods of government, offices, etc.

12:22, 1239
native States, government of..

1228
number of British officials in.

1240, 1267
principal exports, 1893-1900..

1331
principal imports, 1893-1900

1530
quinine production of ..

1298
revenues of....

1359
revenue system in..

1380
tea culture in.

1297
Indo-China, French, its government described

1215
Industries, diversification of, in the colonies..

1299, 1302, 1301
in the Fiji Islands........

1133
Interchange of products between colony and mother country.

1112
Intercolonial commerce of Australian colonies

1516

[blocks in formation]

Labor in the Spanish colonies, Spanish view of..

of convicts in the colonies..
question in oriental colonies

the Fiji Islands
supply in the colonies, how obtained..

natural versus artificial methods
system ci Java described........
Land ownership by natives essential to success.

in Java .......

the colonies ......
sales in Australia devoted to importation of labor.
Language in the colonies
Lawmaking bodies in British Crown colonies, detailed description of..

for colonies

in the West Indies.
Laws and lawmaking in the colonies
Laws, systems in the various colonies of the world
Leeward Islands, area, population, commerce, revenue, etc..
Legislation for colonies, where enacted..
Legislative bodies in British Crown colonies, detailed description.

the colonies...
Liberality the keynote of success in dealing with natives.
Local improvements of colony, how paid for
Lord John Russell on the Crown colony system

PAGE.

1350
1341
1151
1151
1340
1353
1414
1459
1335
1334
1318
1337
1223

1:22

1257
1319
1320
1-176
1218
1223
1222
1:51
1292
1232

Madagascar, area, population, commerce, revenue, etc.

1481
Malayan Peninsula, British policy in

1449
government of, described

1446
Malay federated States, government, and development described 1219, 1252
federation, financial success......

1251
States, revenue methods in

1372, 1382
Malta, area, population, commerce, revenue, etc.

1405
Manchuria, occupation of, by Russia..

1488
Manila, relation of, to commerce of the Orient

1391, 1395
Manufactures, better market for, in the colonies than in other countries. 1401
increase in demand for, in colonies .....

1114
oi the mother country required in the colonies.

1391
required in the Tropics..

1392
Map of the world's colonies, 1901.

.facing 1199
1800-1900

..facing 1201
Markets, colonial, for products of the mother country.

1393, 1401
more reliable than foreign markets

1400
of the Orient, value of ..

1291, 1395
Marshall Island, area, population, commerce, revenue, etc

1486
Martinique, area, population, commerce, revenue, etc..

1.192
Material, mental, and moral conditions of nativey, how improved.

1278
Mauritius, area, population, commerce, revenue, etc.

1470
Mexican dollar in the Orient

1305, 1307
Military in India......

1252
territories, area, population, commerce, revenue, etc..

1481
Militia in French and Dutch colonies....

1203
Modern methods of communication an aid to colonization...

1412
facilitate colonial commerce

1406
value of, in colonial government..... 1237
Money and banking in the colonies...

1305, 1308

Natal, area, population, commerce, revenue, etc

1170
commerce of.

1515
Native customs should be respected...

1419
labor supply in the West Indies..

1299, 1302, 1304
Natives, assimilation of.

1409
of colony, share of government given them..

1237
Xatires of colony, steps taken to improve condition

1278, 1-107
Natives, secret of success in dealing with...

1151
share of in government of West Indies

1238
government of colonies, French view of

1218
Indian civil service..

1267
Netherlands civil-service methods for colonies

1273
colonial lawmaking

1227
methods discussed.

1207
colonies, area, population, commerce, revenue, etc.

1500
commerce of

1511-1514
description of

1483, 1484
financial methods in..

1375
revenue of

1358
sugar production, 1875-1900

1541
their trade with the mother country

1431
commerce of, with the colonies....

1397
New Caledonia and dependencies, area, population, commerce, revenue,
etc.....

1183
Newfoundland and Labrador, area, population, commerce, revenue, etc.. 1475
commerce of, by articles, 1893-1899

1513

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »