Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Note V.

LEX CAECILIA DIDIA.

The Lex Caecilia Didia was a consular law of 656 (b. c. 98). It enjoined that three market days' notice should be given of all proposals for both legislative and elective comitia. It appears to have been a law passed to maintain a custom, which existed previously, and which the tribunes were beginning to evade (Lange, ü. 470-1). It also forbade leges saturae. The law itself was not a lex satura, as the object of both clauses was the same, viz. to prevent the people being compelled to pass laws thes had not fully approved of.

The Lex Junia Licinia was a consular law of 692 (b. c. 62). It served to protect the people from passing laws the import of which they did not understand, by enacting

ne clam aerario legem inferri (mss ferre) liceret' (Schol. Bob. p. 310), that is, that : copy of the proposal must be deposited at the aerarium before it is brought forward. It enjoined a punishment not only for transgression of this decree, but also for violation of the Lex Caecilia Didia (Lange, ii. 659), though Lange thinks that possibly it may have been another special Lex Junia Licinia that confirmed the Caecilia Didia (ii. 266).

[blocks in formation]

LECTORI S.

HISTORIAM Epistolarum Criticam tractavi supra in Introd. üi.; assentior Orellio longe optimam esse auctoritatem codicis Medicei declaranti. Cuius tam luculentae de hac re dissertationi quod nuper (Emendationes Alterae MDCCCLXXII) refragatus sit D. Albertus Sadolinus Wesenberg, huis praesenti quasi restiti qui, argumentandi viam ab ipso indicatam secutus, codices Antonianum et Faërninum Mediceo posthabendos esse docuerim.

Codices Bosianos quibus Orellius aliquatenus subnixus est fictos esse demonstravit Hauptius. Quid igitur restat in ceteris codicibus auctoritatis : Huic interrogationi nuper duo viri docti praeclarum responsum dederunt. Fr. Rühl (Rhein. Mus. xxx., 1875) duos codices Harleianos, C. Thuretus (Bibliothèque de l'école des hautes études, fascic. 17me, 1874) codicem Turonensem nuper in lucem protulerunt; qui libri, ut qui a Mediceo fonte sine dubio non fluxerint, in epistolis recensendis non parvi momenti futuri sunt. Thureti collationem Turonensis et Purseri mei Harleianorum codicum callationem in Introd. et Praef. strictim attigi; in Introd. ad Vol. II. Katè AETTO describam.

De Epistolis ipsis, et de rebus et hominibus quibus has singulares antiquitatis relliquias debemus, in Introd. ii. $ 1, breviter disserui ; et eum quo M. Tullius usus est in Epistolis sermonem in Introd. ii. § 2, paullo fusius illustravi.

Sequitur hic Epistolarum Apparatus Criticus, in quo comparando hoi potissimum egi, ut cum ex Baiteri collatione Mediceas et Cratandrinas (paucas has quidem) lectiones prompsissem, his probatissimam quamque eorum qui post Baiterum scripserunt criticorum correctionem adicerem, et codices Turonensem et Harleianos textui opitulatum adsciscerem. Quibus instructa spero fore ut haec saltem mei operis pars in virorum doctorun manus non ingrata veniat. Dublini D. Kal. Dec. MDCCCLXXXIIII.

ADNOTATIO CRITICA.

Ep. 1. (ATT. 1. 5).

youvaosádn reperire] gymnasio derepe

rire M. 1. ornatissimum tuique] marg. ; ornatissimumque M.

EP. III. (Art. 1. 7). fuerit fuerat MR. Quinti] que M1, ut saepe ; Q. M?.

curae] cura M. placarem ut fratrem] M; placaremus L] c. M. fratrem Mo.

emisse te et] Btr. ; emisse et M. 3. missione] M; intermissione Bem habemus] M; habeamus marg. bus, perperam, vid. Comm.; Bembum sequitur Btr. qui in quin Mo.

EP. IV. (ATT. 1. 9). proficisceretur] proficiscerentur M. (littera n punctis notata).

1. adferuntur] afferruntur M. 4. ut contentione] ut ex contentione M. itaque] marg. ; idque M', et sic saenihil] M; nonnihil Pluygers.

pissime. qui in quin M’, et sic saepe.

2. dubitaris] CM; “vel dubites' marg. duxi] M; duxissem Mal.

voluptatis] voluntatis M. 5. in te esset offensior a me] M?; in yuuvao ibon] gymnasiode M. teresaet ora me M.

maxime sunt] maxime sunt M; maxcuius animus] M; Lucceius animo Boot. , ime desunt R. oportere, teneo] teneo supplevit Or. naves] navis M2; aris M'. neglexi] neglexit C.

Thyillus] Btr. ; chiyllus M; thyullus quid] M; quoad Sch., male.

marg. contendendum] CM; contemnendum alii, frustra.

EP. V. (ATT. 1. 8). voluntate] M; voluntatem Z1. ; volun. tate me Lamb.

1. recusarit] Mal.; recusarat MRI. 6. quoniam] M; quomodo C.

satisdare] Corrad. ; satisdari MRI. ' usucapi posse] marg. ; usucepisse M. decidisse] decepisses M?; decipisses 7. convenire conveniri M.

M. et laboribus] sed et lab. M'.

aestimes] extimes M1. conquiescimus] conquiescemus M'. 2. Pentelici cum] M; Pentelicum M. 8. Q.] Lamb. ; quo M.

quo tibi pl.] M; quod M°.
Terentia] Terrentia M, et sic sae · mihi] mi M. et sic plerumque.
pissime.
ascribit] M'; scribit M?.

EP. VI. (ATT. 1. 10).
EP. II. (ATT. I. 6).

1. Roma] romam M.

iturum] *Z; missurum M; missuram 2. Arpinatibus praediis] CM; Arpi. Vict. nati praedio alii.

tam pauca] iam pauca M. XPnotouaon] chresiomathe M.

cogerer scribere] rescribere marg. D] d M?; c. M.

2. voluntatem] voluptatem MR. nobis decessit] M; discessit Madv.; a 3. oikeiov] OIHEION M'; wreiov venobis disc. Wes. Btr. Vid. Comm.

| nale marg.

M2

typos] Typos M.

1 C. F. W. Müll. ; sed vid. Comm. 4. quamvis acrem] marg. ; quam in eos me meos] Lamb.; cos meos M. sacrum M. 6. tibi me perm.) om. me M.

EP. X. (ATT. I. 1). non modo ... prohiberi] C; non modo non arcessam sed prohibebo M; quod obti. | 1. opinio est] opinio se M; * archenent Hofm. et Kays. verbo intellegam in | typon habuisse videtur opiniost' Btr. intellego mutato.

praepropera] propera M'; perproper: agendum est] Man. ; esset MRI.

me autem] margs; sin autem M; qui cogitaramus] M; cogitabamus Wes. saepissime pro m exhibet in.

videantur] M; ridebantur R; quem sponsorem me] Kl. ; sponsorem ap sequuntur Boot et Wes. pellat M?; spons. non app. M'.

ut frontem ferias, sunt] ingemuiss tid frontem ferias. Sunt M; corr. Erasmus.

putent Aquilium potentia qui illatú

M; putant, qui illum I.
EP. vii. (ATT. 1. 11).

arbitramur) arbitrabamur MR Wes.,

fortasse recte. 1. iactat] M?; iactet M?.

qui denegat] RI; qui denegant M; suum] MRI; tuum Hervag. Wes. qui denegans iuravit Boot. adlegatio] legatio M; corr. Mal.

iuravit] curarit M. putaris, id quod] ego; putaris id, quod regnum] marg. ; reginum M. vulg.

Aufidio M et edd. vett.; A. Als significarim] significarem MRI; corr. Goveanus, quem sequuntur edd. rear. Matth.

plerique. Ego obtinui librorum auctorioffirmatior] Asc.; affirmatior MRI. tatem. Vid. Comm. idem] eidem M.

2. qui sic inopes et ab amicis] haec 2. me iam M; te iam me Lamb. verba om. M' ; supplet M?. iniquitatibus] in equitatibus M.

et existimatione] M Kl.; et ab erist. 3. me eorum] marg.; meorum M. Lamb., quem sequuntur edd. recc. pleri.

d&úvator] ådúvatou marg.; MATNA

TON M.
Ep. viii. (ATT. 1. 3).

Curium] curum M; Turium marg. ;

quem sequitur Boot, fortasse recte. 1. L. Saufeium] 1. fauseium M.

praeter mihi nemini] M.; praeter met 2. non vidimus] Mi nondum Pluyger ne minime M. sium secutus Btr. qui frustra confert t quae cum ... acciderim] M; vid. Att. i. 4, 3.

Comm. 3. audisse te) M2; audisset M°.

Gallia] M; Galba RI. solebat. At in se] solebat in se MRI; 3. cum magna pec.] ecino M; cus corr. Bosius.

marg. nec sibi nec tibi] meum studium nec fratre] M?; eras re M?. tibi defuisse M ; nec tibi nec sibi Graev.; nunc cognosce rem nunc cognoscere corr. Klotz.

M; corr. Madv; rerum . . . cognoscere uncinis inclusit Sch.

ventitet] marg. ; veniret M. Ex. ix. (ATT. 1. 4.

4. nunc in causa] marg. ; vinci M'.

perhiberet] Fort. malit quis prachi1. nunc] marg. ; tunc M.

beret. sentio] M ; censeo Lamb. ; sed lect. amici] animum M; aniciis marg.; Med. bene vindicat Klotz.

unius I. Acutilianam] ac opilianam M1; ac eius tempore] ei vis M?; eiius marg. upilianam M2.

quo in cursu simus) M ; sumus RI. utile] M?; talem Mi.

5. teliu anaðma +1 M (teste Or.) ; eint eam rem] iam M; corr. Hervag. anama (superscr. hermathena) M (teste

3. est ornam.) gratum est et ornamen. | Btr.); eliu onaohma C; Alov åráðnua. tum M ; corr. Wes.

Cratander; illius åv denua Casaub.; insigne] om. M; habent I et (teste eius å váo nua Kl. sch. ; 'Haciov avátras quem nosti Bosio) Z.

Peerlkamp; ηλίου άναμμα conieci ego, Caietam M; Caietanum Pluygers, et vid. Comm.

que.

« AnteriorContinuar »