Imágenes de páginas
PDF
EPUB

EP. XLVIII. (ATT. 11. 21).

peiumque vehementer penitet M; fort. recte

ut ipsum ad Clodium referatur. 1. quam reliquisti] quam cum reliquisti 7. prudentem] M; pudentem Faernus, coll. Átt. i. 16, 11, Boot; sed neque in quem sine causa sequuntur Or. et Wes. illo loco inserendum est cum.

eruptura sit] sint Bos., quem sequitur Boot coll. Ep. xlix. g 6.

EP. L. (Art. 11. 23). 3. a. d. viii.] Or.; ante viii. M. populi] publi M.

2. in eum] M; meum M?. 4. spectaculum] speculum M?.

posse invenire nullam puto) possem item idem M.

invenire nullam M; unde possum invenire Prot. si Ialysum] Btr. ; si Prot. si Ial. nullam Graevius; sed posse inveniri nullam M'; si Prot. Ialysum MKl.

post Zl; posse inveniri nullam puto Wes. Archilochia Archilodia M'.

cui nunc adsentitur Boot. ; corr. Lamb. nequeamus] (sed -mus in rasura) M2; 3. in multa om in M1. nequeam Mo, vulg. ; nequeant Vict.

Bobridos] "boopidis M. dilexi, nimis] C marg. ; dileximus M. nostrae] Crat. ; noster M. ferro] CM; foro alü.

si ingrederis] si non ingrederis M?; si 5. qui cum] M; quin quum Mal. vero ingrederis M? ; fort. recte. se] M2; sed M°.

quodque maximum] RKI. ; quod maziullius] ullus M ; nullius marg.

mum vulgo ; et quod max. Kays. 6. res ad tempus] res ac tempus Ern.

aut cum . .. discessuros] Kl. ; aut certe cum summa gloria aut etiam sine molestia discessuros M; aut sine molestia certe

EP. LI. (ATT. 11. 24). ant etiam cum summa gloria disc. Kays.; nos aut certaturos cum summa gloria aut 1. celeritatem] M; KÉREVO 1 Bos., k. etiam sine molestia discessuros Wes. ; sed quam sit ... anxius] omnis om. M.; Hofm. Med. lect. tuetur, fort. recte. Vid. sed supplet margo; corrector ille Mediceus Comm.

mecum versiculum, ut opinor, agnovit.

aditu] Vict.; auditu MZI; bene sane Klotzius aditu obtinui cum non viderem quae oppositionis ratio inter ezituen

atque auditum hoc loco intercederet. RecEP. XLIX. (ATT. 11. 22).

tissime vero exitus rei et aditus ut inter

se contraria ponuntur' (proem. ed. alt. 1. Mansisses] Inseruit mansisses alte p. lx.). rum Bos. ; mansisses profecto M; quam 2. Vettius ille, ille noster] ille alterum vellem Romae. Mansisses profecto si Mal.; del. Wes., et eadem ratione supra Att. i mansisses ! Profecto k.

16, 5, illum alterum delendum censet. denuntiat] multa den. vel vim multis index M; iudex RI. den. Boot, qui verbum denuntiat hac sig. insinuatus in familiaritatem in sink nificatione a Tullio absolute poni negat. aut in familiaritate M; insinuavit in fam.

opes eorum et exercitus] opes eorum et Or.; se insinuavit Wes. vim exercitus FAC; opes et vim exercitus congressus] congressus est M'. M; corr. Or.

constitissel C; restitisse M; constituin bonos] Wes.; in nos vulg. tum vim] I; cum M.

reclamatum est] haud recl. est Bos. 2. referebat] deferebat Wes.

Q. Caepio] Corrad. ; Cn. Caepio M. et ut] ut et M.

Mai.] diei M. fidem] Lamb.; sed fidem M.

3. [cum]] del. Man. 3. Attingimus] attingemus M.

qui emisisset, eum contra] qui eum exs. [opera]] seclusit Btr.

contra M'; qui eum em. eum contra M?; 4. cum ego] cum Mạ; tum M1. cort. Btr. 5. totum tantum M.

hic ille omnia quae voluit] cum libris Pompeium Crasso urgente] Pompeio Kl. ; hic (Vettius) omnia ille (Caesar) quae Crassum urgente Sch.; malim Pompeium voluit Or.; cui lectioni primas defero, a Crasso urgeri, at si ; vid. Comm. modo hic sit in hoc loco. quid tempus om. M.

dixit, et qui . . . venisset, primum] M, 6. sentias] sentencias M.

Kl; dixit, ut qui . . . venisset. Primum Pompeium vehementerque poen.] Pom. | Vict. Wes.

isse Or.

L. Lucullum] L. inseruit Wes.

protulisse] I, Btr.; potuisse M; posu4. indicium] M; iudicium RI.

isse Wes. Kl. iudicia] indicia M.

enim] tamen M'. soleremus Kl; solemus M; soleamus vellent] Ern. ; velint M. Wes. Or.

severitati] veritati M. non ... sed] inseruit Wes.

4. cui quoniam] qui quoniam M. sed prorsus vitae taedet; ita sunt] sed Blandeno] ego; blainde M; Planindeno prosus vita et aedita sunt Mo.

C; vid. infra § 5 adn. in verba t nobiliorem quam oratio] que oratio M; quam RI; t prope quam civitatem suam. quem metum oratio Madv. Adv. Cr. iii. Zeuxide] teuxide M'. 169.

commendari] comodari M?. Q. Considii] que cum si M?; Q. Consi Dionysopolitas] Ursin.; Dionysitas CM. M?

inimicissimi] in. mei M ; mei del. Man. ea quam] vulg. ; ea inquam M1; eam Apameensem] Kl. ; Apamensem M. quam M; ea vis quam Wes. ; fort. ea, ea Hephaestums Man.; ephesium M. inQUAM QUAM cotidie ; cf. crux, crux in. hominem] M; hominum marg. quam Verr. v. 161; excidit in M? alterum Nymphonem] Kays. ; nymphontem ea et alteram quam ; in verbis ea inquam libri. Mo pro ea in- prave scripsit eam, qui error 5. Zeuxim] marg. ; teuxim M. saepissime supra obversatus est.

is de M. Casc.] isdem cascelli M. infortunatius, nihil] ingeniose supple Mysos] Smirsos M; .mysos cui devit Lamb.

leto substitutum est smirneos marg.' est Catulo] Bos. ; et Cat. M.

(Btr.) tum thoc tempore] libri; tum mortis simile] si mille MI. tempore Lamb. : tum occasus tempore me elicere] M2; eligere M?. lius Sch. ; tum quod tempore Or., quod voluisse, quem] vol. ultra quem M commendat litterarum ductus, sed durior (sed voc. ultra deleto). est ellipsis ; fort., tum quod temPORE PE t nobiliorem] verbum mihi suspectum; Riit.

fort. mobiliorem, vel molliorem ut lusus honestissimeque ... et dign.] Kl.; sit in nomine Blandeno (supr. § 4); vid. sine lacuna M; quietem supplet Kahnt., Comm. cui adsentitur Klotzius coll. Att. ii. 16, 3; 6. censu] incessu M. honestatemque et dign. coll. Att. vii. 11, í certo enim scio] certo scio te enim M; Boot., quod probat Wes.

corr. Crat.

fumo] libri; furno Ursin.; in furno Wes.

renuntiari] renuntiare M. EP. LII. (ATT. II. 25).

eae] Btr. ; hee M. Hae Kl.

7. mearum] mecum M; fort. mecum 1. volam] om. M1.

mearum' Or. mihi] M2; nichil M°; nihil CRI. magnum facis] (superscr. ‘al. magninon quo faceret] del. M; supplet C. ficis) M. Hortalus] Zl; hortatus M.

8. ut] om. M. quam plena] (supersc. "al. quasi') M. exorabilem] Man.; inexorabilem M.

2. nostra fert] nostra transfert I, qui scriptas ad te] a te M°. error ex dittographia sine dubio ortus est. ab se legi] ad se Ml; a se M?.

9. tam esse audio] libri ; tam ... esse audio Kays. ; sed vid. Comm.

10. tenerem] texerem coni Boot. coll. EP. LIII. (Q. F. 1. 2).

Fam. ix. 21, 2

via iuris] M; quem bene tuetur Kl.; 1. a. d.] ad M, ut saepissime.

vid. Comm. ; vis Müller, Wes. direptum iri te] M; erit M?; esse I. incommodaturum] C, Kl., Madv. (De sui] Sch.; tui M.

Fin. v. 21); incommoda laturum M; in. 3. prudentia] Or.; prudentie M; aeta commoda adlaturum Gron. Btr. tis, imperii, prudentiae Kl.

11. id vehementer] MKI.; et vehe· åperws] ao parws M, quem mire se menter Ern. ; itaque vehementer Wes. quitur Btr. ; åpenws, Or. qui hanc esse praescribas] Kl.; prescribas M; per. Med. lectionem, ut videtur, credit; åpe scribas Crat., Btr., male ; vid. Comm.

@s, ut certissimam correctionem, reposui sed id te oro] Kl. ; sed et te oro M; ego.

sed te oro F.

hoc te] (supersc. 'al. hocce ') M.

EP. LV. (FAM. XIII. 41). 13. Tàv] tnv M. Caveiv] marg. ; Cavei M.

1. commodasse] H ; commendasse M. [erunt]] auctore Wesenbergio dubitan 2. quin] H; qui M. ter seclusi; erant malit Boot.

sis in eadem] sis sin eadem MH. † quae sunt nonnulla, sed tamen] M; quaerunt nonnulla, sed tamen ego legendum censeo; questus sum nonnulla sed tamen Wes. ; vid. Comm.

EP. LVI. (ATT. III. 3). aliqua mon.] M; aliqua cum mon. Or.

equidem] M'RI; quidem M?; equidem 14. Hypaepenus] Or.; hyphemenus M. reponenti Hofmanno assentior. Publicii Sch.; Publiceni M.

de] om. M. tragoedi) seclusit Or.

sed eo scilicet eo Wes.; sed secludit Licinus) Boot. ; Licinius vulg.

Kays. venisset, cum] venisset et cum M.

ac] om. M. an in] R; vel in M.

quoquo modo potest] ego; quoquo modo est M; potes Bent. ; vid. Comm.; quoquo modo vulg.

EP. LVII. (Att. I. 2). vel tecum deducas] ante haec verba excidisse statuit vel Romam mittas (simi. quam in fundo Sicae] quam in fundun leve aliquid quod a vel inciperet.' Wes. M; quam fundum C; corr. auctore LamEm. Alt. p. 62.

bino Hofm. qui confert Att. xii. 26, 2, qui tam nihil sit] Or.; qui iam nihil sit ego . . . locum habeo nullum ubi facilius M; qui iam nihili est (nihilist) Wes. esse possim quam Asturae. 15. privatum] R; privatus M.

si te haberem] C; si recte haberem M Cato] C. Cało Wes.

in rasura; si iter haberem I. 16. equidem ... pertimescam] Kl.; l tota] M; tanta Wes. equidem cum spe summa maxima tum Narib Luc.] Kl.; Naris Luc. libri; maiore etiam anima sperent superiores fore [ad] Naris Luc. Boot.; in oris Luc. (Lucanos con fidant animo ut in hac rep. ne casum niae) Bos. quidem ullum pertimescant M. Dedi in textu correctionem Klotzianam; sed haud scio an melius locum constituerit Madvi

EP. LVIII. (ATT. III. 4). gius, qui legit :-Equidem cum spe sum maxima, tum maiore etiam animo; spe, 84 correctum] C; confectum M. periores fore nos; animo ut in hac rep. ne ultra] M?; intra M. casum quidem ullum pertimescam. Bootius Illo . . . liceret] illoc pervenirem non (Obss. Cr. 31) locum ita restituit:-equi licere M?; illo cum mari pervenire non dem cum spe sum maxima tum maiore liceret (coll. Planc. 96) Boot.; fort. (coll. etiam animo ut sperem superiores fore nos, eodem loco) illo cum per ventum ire non con fidam tantum ut in hac re ne casum liceret, vel potius MIHI non liceret ; insequidem ullum pertimescam.

rendum est mihi; latet enim ut videtur, ardet studio] ardet et studio M. mihi sub pervenirem. Bootius nunc ita aut languidiores] et l. M.

verba epistolae ponit-ut mihi ultra quinse optime ostendunt] se optimos ost. | genta milia liceret esse, illo pervenire non

liceret. Statim (Obss. Cr. 45). acerrimos] acerbissimos M'.

et quod] om. M'; fort. delenda haec alios, hos singulares] Or.; alios sing. verba. M; alios, sed hos vulg.

Wes.

EP. Liv. (FAM. XIII. 42). 1. CULLEOLO] Index MH; Lucceio MH.

Bullidense] e codd. Regg. Lallemandus; Bulliones MH et vulg.

satisfacturos] H; satisfacturus M.

EP. LIX. (Art. m. 1). interesse] interesset M1. consequerere) Wes.; consequare vulg.

quod eo facilius] Wes. ; vulg. om. quod eo; sed habent edd. Crat. Lamb. Bos. ; et codd. Regg. quod facilius suppe ditant; unde colligit Wes. quod eo habu. isse Z et C.

EP. Lx. (ATT. . 5).

EP. LXIII. (Art. 111. 7). amasti, ut eodem] M; om. ut vulg.; XIV] om. M. tu eodem Wes.; sed recte se habet M; diei] M; die C. vid. Comm.

esset consilium] Bent. ; sed (set ?) cons. data vin. Id.] M; iv. Corrad. ; IIx. | M; et cons. Hofm. Ern.

sed itineris] M; sit itineris M1; sic Thurii] thuri M; Thuriis Kl; sed itineris codd. Helmstad. et Oxon. ; fort. vid. Comm.

hic at sic et supra pro esset consilium legendum et consilium, sive sed ut consilium ... sic itineris.

nam castellum] C; natura castellum EP. LXI. (ATT. III. 6).

MR; nam ad marg.

petere] Ursin.; peterem M. pertinuit in eis] Mo; pertinuit meis Athenas] Achaiam Sch. Mi; pertinuisset, ut in marg. ; pertinuis 2. non tam ad med. quam] M; non set, in eis Boot.

iam ad med. sed Bosius. et ut] M; ut et Man.; sed vid. Comm. 3. nec ubi visurus nec quo modo dimis

surus sim] ego; nec modo visurus nec ubi dim. M RI; nec ubi modo visurus, &c.,

M2; unde ego (quomodo et ubi transposiEP. LXII. (FAM. XIV. 4).

tis) legendum censeo nec UBI visurus nec

QUOMODO dimissurus sim ; huiusmodi 1. cupidi fuissemus] H; fuisse M. sensum captantes coniecerant pro ubi disi haec] MH; sin haec B.

missurus Or. uti, Sch. qui, Wes. quo. 3. profecti sumus) profectissimus MH. Brundisii] Brundisi M; Brundisio Kl ;

a. d. II. Kal.] ad v K. MH; pridie et simili audacia supra Thuriis pro Thurii Kal. audacius Sch.; corr. Rutilius, quem 'scribit, et infra sexies Thessalonica pro sequitur Wes.

Medicei Thessalonicae. Apud omnes hos quid enim ... confectam] optime locos codicis auctoritatem obtineo, cuius Wes. ; quid nunc rogem te, ut venias, mu rei apud singulos locos mentionem facere lierem ... confectam vulg.

supersedebo. rem adiuves] MH ; re adiuves Lamb., Btr.; Romae adiuves Koch. deest] H; est M. iste vero sit ... complexu meo] fort.

EP. LXIV. (ATT. III. 8). tuo pro meo, vel est pro sit ; lect. vulg., ut quae neminem adhuc offenderit, in textu 1. proficiscens scripseram] Apud Med. exhibui ; sed haereo in meo ; num hoc haec sunt verba superioris epistolae extresibi velle putandus est Tullius: iste (Cicero ma; corr. Bos.; Brundisii cum M om. puer) semper sit hoc amore dignus quo eum Btr. nunc foveo? (Nam errant quibus filium esset] est et M. exsilii sui socium optare Cicero videtur). itinere] itineris M. Sed hic sensus in his verbis vix reperien 2. tu altera epistola] marg. ; tua lidus est. At si tuo pro meo legeris, puerum tera epistolam M1; tua epistola Mo. Terentiae commendat; si est pro sit, audire te] Lamb. ; audire M; audiri quanto amore absentem foveat testatur; Bos. et aptissima evadit utrobique sententia. postularetur] Bos. ; postularet M.

4. liberata] MH; liberanda Or. Wes. conturbor) conturber M, fort. recte. nemo] Mnemo coni. Sch.

Phaëtho libertus eum] phetolibeum M1; abisset] Lamb.; abesset MH.

pheton libertus eum marg. pertineret] Gron.; pertinerent MH. ab Ilio] Madv., et F (teste Wes.);

5. ut potes honestissime. Viximus] vulg. ab illo. Madv.; ut potes. Honestissime viximus 3. nunc ad ea] nunc audi ad ea Wes. Btr. Wes. ; non pro ut H.

sed ubi ? Nondum] Boot. ; sed ubi quamquam ferenda non] H; non om.M; nondum vulg. quando ferenda sunt Man.

4. inconstantia] M2; constantia M1. atqui] Wes.; atque vulg.

motum ... commotus] qui, etsi ... 6. vincit] Ern. ; vincet MH.

adflictus, sum tamen non tam ex miseria ... quod potes] MH; quoad potes vulg. ; || commotus Btr., fort. recte; sed vid. Comm. sed vid. Comm.

ad. Ep. lxüï. fin.

U

simus] M2; sumus M'.

4. praesidio] in praesidio Madv. Adv. maerori) errori Madv. Adv. Cr. iii., Cr. ii., 194, comparatis quae leguntur ad 169.

Att. iü., 9, 1. eventi] eventum Wes. fort. recte.

miseriusve videtur] Büch. ; ve om. memoria] M?; memor M°.

M; ac miserius vulg. misi tibi] M2; misit tibi M°.

5. agi] agere (superscr. 'al. agi') M. Iunias] M2; Maias Mi

6. genere ipso pecuniae] genero ipso, pecunia Man. ; sed refragatur verborum ordo, et friget pecunia post copiis.

7. quid ad me] quod ad me M. EP. Lxv. (Art. I. 9).

tu de visceribusí tu inseruit Wes.

quem secutus sum. Fort. tamen legen1. Idibus] idus Maias M.

dum sentio quid sceleris admiserim, QUOD, potui] potuit M.

cum de visceribus tuis et filii tui satis luctu adflictas] fort. luctu adflieti cf. | facturus sis quibus debes, ego ... dissipatuum pectus hominis simplicis Phil. 11. 111, rim. Excidere potuit quod ante cum. et vid. sup. Ep. XVI. 1.

et M. Ant.] M?; et inde Ant. M'; talictores] M?; lectores M?; letiores men inde et Ant. Wes. marg. R.

tantumdem) tantidem M. 2. quae] et que M; et quae R.

8. Q.] Wes. ; quoque M. nos non nos om. M'.

destitutus] destitutis M?; quorum ego ista] Sch.; ita M; ista ita Wes. consiliis promissis deceptus destitutus Boot. infirma] I; firma M.

coll. decepit destituit Rosc. Am. 117. tempore] R; genere CM.

9. utinam ne experiare] Btr. ; utinam 3. mihi etiam unum] “fort. iamOr. exp. M; utinam non exp. vulg.

in quibus] Ern.; in quibus non modo M; in quibus omnibus Kl.

10. adferet] afferret M.
sis fortis ac sis fortis Btr.

patiatur] M; patietur Ki.
EP. LXVI. (Q. FR. I. 3).
1. ceciderunt] acciderunt, coll. Att i.,
5, 1, Madv. Adv. Cr. iii., 193.

noluerim Mo ; voluerim Mi.

utinam te ... reliquissem] verba vitae et dignitatis transponenda esse censet Ern. ; sed etiam post transpositionem la

EP. LXVII. (ATT. III. 10). borat sententia.' Fort. scripsit Tullius utinam te non dignitatis sed vitae supersti 1. usque ad a. d.) Btr.; usque ad M; tem reliquissem ; vid. Comm.

usque a. d. Or. Kl. 2. qua in re] C; quare M, vulg.

opperiar] operiar M. defenderet] deffenderet M.'

sin, ut tu scribis] ut tu scribis : sin iracundiam causam] Lamb.; iracun Sch. perperam; vid. Comm. diae causa M.

2. ecquod . . . ecquis] et quod ... 3. certo] Crat.; certe M.

et quis ut saepissime M. suavitate fratrem prope aequalem] tam ex amplo statu] ex tam amplo statu Ern. : suavitate prope fratrem prope ae I; tam extemplo a statu (in rasura) M. qualem MR; suavitate prope aequalem Pe tam in bona] tam om. M. trarcha, Kl.; suavitate aequalem malim ; vivus (non) amitterem) virus amittevid. Comm.

rem C; non seclusi ego; vid Comm. ; non effigiem oris] effigie moris M.

aut retinerem ... aut certe virus non amitquod filium] Wes.; quid filium M; terem Madv. Adv. Crit. ii. 235. quid quod fil. alii.

3. eoque] M?; et que M1. dimisi] 'diuisi M.

quod et maerore impedior et quod exmiser iam] marg. ; miseriam M. pectem] durior est ellipsis particulae quod vero] quid M; corr. Wes.

coniunctivae quod ante quod expectem; quod imag. ] quid ymag. M; corr. ego. fort. legendum quod et maerore impedior quem] Man.; quam M.

et quod expecto istinc magis quam habes et iam] M supersc. ; etiam M (in textu). I quod ipse scribam ; cf. Ep. lxix.fin.

« AnteriorContinuar »