Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Wes.

EP. LXVIII. (ATT. II. 11).

Ep. LXXII. (Q. Fr. I. 4). tenebant] M2 RI vulg. ; tenebat M 1. ne si] Mạ nisi si CM1

fato] RI, Btr. ; facto M, Wes. te oertiorem] om. M°.

miseriaeque] Lamb. ; misericordiaeque MRI.

putaram] Crat. ; putarem M; putabam Ern. quem sequitur Boot.

amicorum . . . cautum fuit] Lacunam EP. LXIX. (Art. 111. 12).

statuit Ki, cui videtur defuit excidisse ;

ita mihi nihil misero praeter fidem amico1. proponi scribis] proponis. Scribis rum, cautum meum consilium defuit optime

Mal.; vid. Comm. Bootius (Obss. Cr. 32) siletur] sileri Mal.

om. nihil. 2. puto posse] marg.; puto esse M. 3. Curius] Pighius; curtius M.

3. ut scribis) · fort. scis' Or.; haec Fabricius1 Man. ; gratidius M. verba post intellego transponit Sch.; sine 4. arma] arma Clodii vel arma inimicausa uterque; vid. Comm.

corum Büch. ; coniecisset melius inimico- . significarim] Vict. ; significarem M. rum arma; sed nil mutandum.

† si donatam ut] M; sidona tamen te in ea] mea M, ut saepissime. I; sidona tamen ut A; venires Dodona, Phaethonte] phetonti M. tamen intellego Mal.; venires in Macedo quantum] in quantum Sch.; sed vid. niam tamen Popma; venires : idem tamen Comm. intellego Man. ; venires dudum tamen intel si levare potest] Vict.; potes I; a se lego Koch; ut venires, res si idonea tamen, levare potest RM. nunc intellego H.A.J. Munro; scilicet tibi, misericordia] misericordie M. ut scribis, significaram ut ad me venires ; 5. quoad] quo aut M. id omittamus ; intelligo te Madv. Adv. Cr. velle] marg. (sed deletum); vel M. üü. 170.

quamquam ... difficiliora] quamquam te istic] M; te re istic Bos. cum cod. sed non sunt facta verbis difficiliora M;

verba sed non vulgo omittuntur quae in M quidem deleta in margine addantur; sed vid. Comm.

quid opus] quod opus M. EP. LXX. (Arr. 11. 14).

videbis. Omnino si] Sch. ; videbis om

nino. Si vulg. et scio] MRI; etsi Bos., Mal., vulg.; nemo despexerit] qu. nemo non despexsed vid. Comm. ubi Med. lect. a Bosio erit; vel nemo respexerit ; vid. Comm. asserui.

tecum] R; mecum MI ; ut mecum me iis] meis M, ut saepissime.

Sch. ; gladiis tecum ut mecum sed L. meas spes] mea spes M.

Purser ; vid. Comm. remorari] remorare M.

agetur] ageretur M. correxerit) Lamb.; correxerint M. rebus] inseruit Or. coll. Ep. lxvi. 10. 2. ii] M; ivi RI ; veni Bos. Lamb. aut potius consilii] auctore Gulielmo subito] Bos.; subiti M.

Wes. ; potius aut consilii vulg. si aliquid] M; nisi aliquid Man.

Oxon.

EP. LXXIN. Art. 111. 15).

EP. LXXI. (Art. 11. 13). 1. neque me temporis] Ern.; neque temporis Bos. Mal.; meque temporis MRI,

ductum me esse] Btr. me om. M.; fort. meque temporis non longinqui spe ductum ESSE NON moleste feram.

2. nec audieris] nec audieris magis

2. tam firma] tam infirma Mo.

ecquo] Mal.; et quo M; quo vulg.; sed creberrimus est inter t et c error, et praecipue in verbis ecquis, ecquod.

scindam] rescindam Graev. Wes.

simulationem aliorum] malorum M corr. CM.

ceteros quod] Zl; ceteros quos M.

purgati] MR, codices Oxonienses et Helmstadiensis ; probati marg. (sed deletum est); probati I, Bos., Lamb. ; sed vid. Comm.

Wes.

tam] tum Kays.
exitium] marg.; exitum M.
perferentur] I; perferuntur M.

3. Axius] C; anxius M (litt. n erasa). muniter R, I, Wes.; comiter Lamb., et eod. 4, luxerunt] elux. Wes.

Balliolensis (teste Wes.), et vulg. ; orta profecto sis si om. Ml; fort. ante est lectio comiter ex verbo perperam lecto tantum potius inserendum est si; post in Med. ; Orellius, qui sensit male inter se amasti excidere potuit.

cohaerere verba lectionis vulgatae, cum tantum amare deberes ac deb.] tantum aut obiurgare comiter aut consolari desine amorem re exhibuisses (adhibuisses Kays.) coniecisset, non sensit se contra codicem Pius ; perperam, vid. Comm.; Boot. nunc accinctum esse. (Obss. Cr. 46) mihi adsentitur Pii coniec tantum amari] M; tantum me amari Or. turam probanti et explicanti; Madv. omitti exitium] marg. ; exitum M. iubet amare (Adv. Cr. iii. 170.)

perferri) CM2; proferri Mí.
tamquam ipse ego] tamquam esses ipse

EP. LXXIV. (ATT. III. 16). ego Or., ingeniose sed sine iusta causa.

potuit] libri : quam lectionem ab Orel. aliud aliquid Wes. ; aliud quid N. lio (cuius coniecturam oportuit edd. omnes quae cum] Kl. ; que eum M; quam amplectuntur) in Comm. asserui.

cum M'; quod cum Z. cogitares] cogitarem M.

lectae] M; laetae Z; vid. Comm. aut occubuissem honeste] om. Mi Zi. itaque] M?; idque M?. quaero] que M.

scies] Wes. ; scis vulgo. 6. te cum Culleone] scribendum est ut putabis] inseruit Kl. omnino tecum Culleonem ; vid. Comm. Kal.] Kał Apriles M; Kal. Sept. Kl.;

quid est firmius] C; sic est firmius M; | corr. Btr. Sc. est firmius (hoc est, senatus consulto, quo id quod a Clodio latum esset privilegium iudicaretur irritumque esse iubere

EP. Lxxv. (Att. 111. 17). tur, est firmius legem abrogari) Madv. Adv. Cr. iii. 171. O praeclaram correc 1. nec varii] M?; nervarii M. tionem! et praeclaram quae sequitur ad Non. Iun. usque] M2; norum usque monitionem ! pusilli erroris correctio M". simul admonitionem habet, quam insis Livineius) Vict.; Livinus C; ei eftendum sit codicis Medicei vestigiis.' niens (sed ei deletum est) M. idem] eidem, ut saepe, M.

libertus] per compendium I, CM. opus est abrogari] Sch. ; opus est quam isque] tristisque Kays. abr. M.

mihi ā Q. fratre] Kl.; michi (ut saepe defuit sed etiam ante haec verba la gm frater M; obelum appono, ut cui discunam statuit Kl.; supplet non solum pliceat Klotzii coniectura ; nam si M. Or.; sed recte se habet sententia ; vid. Cicero fratris litteras accepisset, cur nunc Comm.

de tota re dubitaret ? agetur] Lamb.; ageretur M.

Appii quaestio] M?; appispeetio M. 6. aliquid ! In quo ipso multa] Mal.; 3. horter] hortor M. aliquid, quo ipsa. Multa M (sed verba quo vereare] Wes., Btr. ; vereri Z1; on. ipsa deleta sunt, et in Mo desunt); in M. quo ipsa A, F, quo ipsa R; in quod ipsa I.

Multa occultant) Multa inserui ego; a'iquid! Multa occultant Kl; aliquid !

EP. LXXVI. (Art. 11. 18). In quo ipso multa occultant Wes. ; ali. quid ! In quo ipso multa. Multa occultant 1. actorem) Zl; autorem M. ego; vid. Comm.

2. fac me] Btr.; me fac. vulg. iis quos] marg. ; is quo M. vocas. Sin] vocassem M. id quod] Kl; idque M. Wes.

EP. LXXVII. (ATT. II. 19). 7. quoniamque] Asc., quoniam quem M?; quoniam quom M2.

1. Quoad] Vict; quod M. [in me]] seclusit Ern. ; iam substituit ire nolui] M?; reuolui M'. Or. ; summe vel acerrime Kays.

interesset quae esset) Müll. ; qualis me meosque meis] marg. ; me meis esset Wes. coll. qualis esset natura montis, M; me meos meis Bos.; me meos tradidi Caes. B. G. I, 21; non quo mea interesses Boot.

loci natura vulg., vix Latine ; loci naturs communiter] "coiter (cum arcu super frui Kays. ; sed Mülleri coniecturam comlitteris oi, i.e. communiter) M,' Btr. ; com- mendat ductus litterarum.

sed et ad salutem] Bos.; sed et salutem , 2. affert] marg. ; asserit M. M"; sed ut saltem Ñ?.

sperasset] Wes.; speraret M; sperarit ero] om. M.

soloece Ern. 2. quantum] in quantam Ern., sed profectum] M, Wes. ; vulg. perfecvid. Comm. in Ep. lxxii. $ 4.

tum. ac tamen] Wes.; attamen vulg.; et 3. luctu desiderio] luctu, desiderio levissima est mutatio.

vulg. ; sed vid. Comm. agi, quoquo] ago quoquo M?; ego quo desiderio omnium meorum] cum omquo M2; corr. Sch.

nium (sed voc. cum deleto) rerum M; om[Terentiae] ] hoc verbum et mulieris nium meorum qui Stuerenburgius : ‘fort. infra seclusit Boot.

desiderio cum omnium rerum tum meorum 3. me coactum] M; mecum actum. qui’ Btr. ut ipse] Mo; si ipse M.

fuerunt] fuerant M. et pueros] fort. et secludendum; se 4. et quod mei] et quod et mei M. clusit et in fine ep. sequentis Wes. ; sed cuicuimodi] Vict. ; cuicuimodo M. hic etiam magis offendit et, quod cum verbis affectus et perturbationis plenis nudum et frigidum de pueris mandatum copulat.

EP. LXXXII. (Fam. xiv. 1).

3. Hispo] N, quod probo; hypso H Ep. LXXVIII. (Art. III. 20).

(quod valde mihi commendat hunc codi

cem); ipso MH; ipse Benedictus; Piso 1. amoenissimis] om. M'.

Man. Wes.; vid. Comm. maxima] Corrad. ; maxime M.

4. de Q. fratre] deque fratre MH. Epiro] epyro M?; eperio M'.

volui esse voluisse MH; voluissem H3. 2. si ea modo] Mo; sic amodo M°.

Vide ne temere hanc lectionem repudies. 3. scribas tuosque omnes] C; scribas

5. vendituram] HH ; venditurum que omnis M'; scribas omnisque M.

M. ferri] Crat. ; ferre M.

premet] perimet Madv. Adv. Crit. iii. scribi, et id] et seclusit Wes.

deerit] derit M; perit H ; fort, recte;

dicere potuit Tullius pecunia non perit, EP. LXXIX. (Fam. xiv. 2).

hoc est, pecunia tibi salva est.

per fortunas] per te fortunas Or. 1. plura scripsit, cui puto] malim

perditum perdamus] perditum eamus scripsit, plura cui puto rescribi oportere.

Andr. Schottus. quid] MH; quod B, Crat., Btr., vulg.

7. conferam ; ad te scribam] conferam : 2. casum eiusmodi] casum esse eius- |

quo ad te scribam coni. Wes. modi Ern., quod malim.

subleventur] H; sublevantur MB. mea culpa] H; me culpa M.

EP. LXXXIII. (Att. III. 23). 3. partem te miseram] H; te om. M, qui parte miseram habet.

1. Decembr.) septembr. M. conficietur] Wes. ; conficitur vulg. quid putes utilitatis] quid potest CM. sin ... proicies] om. H.

attulisse scribis] M; perscribis A, F, misera] miseras MB.

Lamb. attinet, sine] H; attinet et sine M. a novis mag.] Man. ; a nostris mag. 4. aut ad eos] aut (ad eos] Wes.

MRI. quoniam] quam M; quando H.

2. illud ipsum abrogatur] abrogaretur M.

quo minus) Kl.; quo non Mal.; quo EP. LXXXI. (ATT. III. 21).

modo M, cui lectioni patrocinatur Btr. ;

sed vid. Comm. casum) Pius; causam M.

3. hoc quod re vera ita est] Büch. ; planissime] CM?; plenissume marg. quod re vera ita sit M.

plebisve scita] pl. ve sc. M.

QUODVE EI QUI] Ant. Augustinus ; quod EP. LXXXI. (ATT. III. 22). vel qui M; quodve qui . . . ob eam rem

poena ei multave siet Th. Mommsen. 1. simus] Mạ; scimus M'.

MULTAEVE SIT] multae ut sit CM.

p. 164.

E. H. L. N. R.] Man.; eh mr vel eh! ei qui] Or.; et qui M. inr M; EH INR. C.

vestra Corrad. et Gron.; nostra 4. quo maior est] Mạ; com auo res est M. M.

praesertim cum ita] praesertim ea ita praescriptum] perscriptum M; proscr. MT; praesertim cum ea ita M°; praesertin R.

cum ei ita Kays. quod si] M; quo si Madv., quem se sin velint] Ern. ; sin vellent M. quuntur edd. recc. prope omnes; sed via. nihil posse se invitis] M; nihil posse eis Comm.

invitis I, quod probo; vid. Comm. uterentur] Asc.; om. M.

ni] M?; ne M. Ut Ninnium] ut Mal., Ninnium Vict.; idem] M?; eidem M'. aut nimium M: aut Numium R; ingeniose 2. Qua erat] Or.; que (i. e. quae) erat sane sed audacius Hofm. quo si opus esset | M. omnes in abrogando uti mirum ut ceteros mirum est] Lamb.; mirum si M. fugerit.

deponeret] deposuerat Boot. ; male, vid. attulerit] addiderit vel adiecerit Comm. Gron.

hos cum tamen tenere] hos tamen tenere scilicet quod] Lallemandus; sive quod M: hos cum tenere I; corr. Ern. M; lacunam intercedere statuit Kl.

amiserimus] miserimus M. iidem] et iidem M2; eidem M!, Zi. fuerint] Bos; fuerunt M. modo res conficiatur] modo reconficia

EP. LXXXVI. (ATT. III. 25). tur M°. scripsit Visellius] scripsit T. Visellius

ta me † discessum] M; a meis discer. M per dittographiam.

sum Kahnt. ; fort. ad me discessum ; vid. 5. perfringatur] M; perfringantur I;

Comm. perfungatur codex Helmstadiensis ; per

perspicio] Vict.; prospicio M. fungamur Graev.

accipies] M; acciperes M'. quid eum quidem M.

salutis] Vict.; saluti M. cui] M2 ; quo M1.

aut ne omnia] M?; aut omnia M. tueare] Man.; tuere M.

Kal.] hallen M. aerumnosissimam] erumpnosissimam M.

EP. LXXXVII. (ATT. II. 26).

senatus consulto] 8. c. M.
et, si] et om. I, seclusit Wes.

EP. Lxxxiv. (Fam. xiv. 3). 1. nec me meae] Crat. ; nec me M; nec meae me H.

2. conficior] H; confitiar M. vester et] verteret MH.

3. ut tuto] M; ut in tuto Wes.; vid. Comm.

in his tantis] instantis M; in tantis H.

Dexippo] desippo MH. tribunis pl.] t. r. p. I. MH.

4. posses scribere] posset scribere H; posse scribere M.

huc ut] Kl. ; ut ut M; ut huc Or.; ut sine huc H.

5. te istic] et istic MH. exspectare] spectare MH.

EP. LXXXVIII. (Art. In. 27).

Haec ep. in Med. deleta. tui mei indigebunt] Btr.; tui meis indulgebant M; indulgebunt R; tui mei indulgeant I.

EP. LXXXIX. (Fam. v. 4).

EP. Lxxxv. (ATT. 11. 24). 1. cum] marg. ; quam M. videretur] Lamb. ; videtur M.

ac videntur iure] M2; ea cui dentur vires M1.

1. Litterae Quinti Fratris) H; litteraeq. fratris, et infra ($ 2) mihique frater (ut saepe) M; sed H ($ 2) Quintus habet.

mei] H; met M.
obstrepere] H: obsterpere M.
ad te litteras] te om. T.
2. in senatul H; in senatum M.

fert] feret coni. Wes. ; sed vid. Comm.

mecum serves] MH; me conserves T.

donares] MH KI; condonares Martyni. Laguna, et edd. recc. plerique.

contra] H; contram M. sin] si cum libris Wes.

magistratus] Martyni-Laguna; magis. tratum MH.

reservandorum] MH; servandorum Lallemandus; conservandorum Man.; cum velis reservare ipsum omnium conservatorem

i. e. Ciceronem) audacius Martyni-Laguna ; fort. omnium reip. (i. e. reipubli. cae) reservandorum vel paullo audacius nominum reip. reservandorum ; cf. or. pro Flac. 106, nomen clarissimum reipublicae reservate ; vid. Comm. Madv. (Adv. Crit. iii. p. 157), prave pro si volueris dici cum velis declarans, locum sic scribit:-vide ne tum velis revocare tempus omnium servandorum cum, quia qui servetur non erit, non possis.

« AnteriorContinuar »