Imágenes de páginas
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Напечатано по распоряженію Имп к РАтог склго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Арrili mense anni 1824 instituta est, postquam anno 1823 hortis medicamentario et botanico in unum junctis, cui nomen «hortus Imperialis botanicus» inditum est, bibliothecam quoque constituere decretum fuit. Сujus initia fuere libri botanici Stephani, qui olim hеrbаrum scientiam in universitate Моsquensiprofessus est, et Сomitis А. Rasumovscii, qui hortum botanicum Gorencis, in praedio prope Моsquamsito, condidit.—Utraque bibliotheca satis commode instructa erat vetustioribus operibus botanicis et libris picturisegregie ornatis. Нis tantis fundamentis temporum spatio accesserunt cum munera Imperatorum, tum dona societatum literariarum et virorum doctorum, praecipue autem novi libri quotannis a bibliopolis cum patriis tum peregrinis coempti et duplain auctionibus bibliothecarum publicarum, denique opera a veterum librorum venditoribus et ex bibliothecis privatorum comparata, qua re bibliotheca sensim adeo aucta est, ut domus, in qua adhucerat collocata, capere eam non posset. Еodem anno (1852) primus index bibliothecae, arte ac ratione compositus, ab Е. de Bergio, qui tunc bibliothecae praeerat,

[ocr errors][merged small]

Библiотека Императорскаго Ботаническаго Сада была основана въ апрѣлѣ 1824 года, вслѣдствiе постановленiя объ ея основанiи, сдѣланнаго въ 1823 году по случаю соединенія «Аптекарскаго Сада» съ «Ботаническимъ Садомъ» въ одно учрежденіе — «Императорскiй Ботаническiй Садъ».

Въ основу ея легли ботаническiя библiотеки Стефана, бывшаго проФессора ботаники въМосковскомъ университетѣ, и графа А. Разумовскаго, основателя ботаническаго сада въ Горенкахъ, близъ Москвы. Оба книжныя собранія были богаты произведеніями прежней ботанической литературы, равно какъ и превосходными иллюстрированными изданiями.

Съ самаго основанiя, Библiотека

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »